This page in English

Forskningsprojekt

Att utsätta andra och att bli utsatta av andra för hot och trakasserier i olika vardagsmiljöer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Selma Salihovic

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Vissa ungdomar utsätter andra för olika former av hot och trakasserier. De kan göra det gentemot föräldrarna i hemmet, gentemot kamrater på skolan, gentemot lärare i skolan, och mot människor de möter i fritidsmiljöer. Andra ungdomar är utsatta för andras aggressioner. Det kan vara hemma, i skolan eller på fritiden.

Den grupp av ungdomar som specialstuderas i detta forskningsprojekt är de ungdomar som både utsätter andra för hot och trakasserier och samtidigt blir utsatta för samma sorts aggressioner av andra. Den grundläggande hypotes som studeras i projektet är att dessa ungdomar riskerar att utveckla båda interna problem (självskadebeteende, depressiva symptom) och externa problem (kriminalitet, droger, etc.) över tid. I projektet studeras både de faktorer som förklarar varför ungdomarna blir utsatta och utsätter andra för aggressioner och hur problemanhopningar utvecklas.

Forskare

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)