This page in English

Forskningsprojekt

Att utsätta andra och att bli utsatta av andra för hot och trakasserier i olika vardagsmiljöer

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Selma Salihovic

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Vissa ungdomar utsätter andra för olika former av hot och trakasserier. De kan göra det gentemot föräldrarna i hemmet, gentemot kamrater på skolan, gentemot lärare i skolan, och mot människor de möter i fritidsmiljöer. Andra ungdomar är utsatta för andras aggressioner. Det kan vara hemma, i skolan eller på fritiden.

Den grupp av ungdomar som specialstuderas i detta forskningsprojekt är de ungdomar som både utsätter andra för hot och trakasserier och samtidigt blir utsatta för samma sorts aggressioner av andra. Den grundläggande hypotes som studeras i projektet är att dessa ungdomar riskerar att utveckla båda interna problem (självskadebeteende, depressiva symptom) och externa problem (kriminalitet, droger, etc.) över tid. I projektet studeras både de faktorer som förklarar varför ungdomarna blir utsatta och utsätter andra för aggressioner och hur problemanhopningar utvecklas.

Forskare

Forskare

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)