This page in English

Serena Bauducco

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303618

Rum: L2631

Serena Bauducco
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Serena Bauducco

Serena Bauducco arbetar vid Center for Health and Medical Psychology (CHAMP) vid Örebro universitet.

Hon disputerade i psykologi vid Örebro universitet 2017.

Hennes huvudsakliga forskningsintresse är sömn hos ungdomar. Specifikt är hon intresserad av de faktorer som kan förvärra eller förbättra sömnen, förhållandet mellan sömn och mental hälsa och potentialen i skolbaserade insatser för att förbättra ungdomars sömnhälsa.

Hon arbetar för närvarande på sitt postdoc-projekt, som syftar till att förstå effekterna av teknikanvändning och online-interaktioner på ungdomars sömn.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript