This page in English

Serena Bauducco

Befattning: Forskare Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post: c2VyZW5hLmJhdWR1Y2NvO29ydS5zZQ==

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: L2635

Serena Bauducco
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Serena Bauducco

Serena är forskare i psykologi. Hon disputerade i psykologi vid Örebro universitet 2017 och avslutade sin internationell postdok vid Flinders university i Australien 2023.

Forskning

Hennes huvudsakliga forskningsintresse är sömn hos ungdomar. Specifikt är hon intresserad av de faktorer som kan förvärra eller förbättra sömnen, förhållandet mellan sömn och mental hälsa och potentialen i skolbaserade insatser för att förbättra ungdomars sömnhälsa. Ett specifikt forskningsområde rör kopplingen mellan teknikanvändning och sömn, och hur kompisar och föräldrar kan påverkar båda. I sin forskning har Serena använt longitudinella, experimentella och mixed-method studier.

Undervisning

Serena har undervisat främst prevention och promotion, och implementering på psykologprogrammet. Hon har även handlett studentuppsatser.

Samarbeten och uppdrag

Serena samarbetar med forskare på Örebro universitet, Karolinska institutet och Högskolan Kristianstad. Utanför Sverige samarbetar hon med forskare i Australien, Israel och Norge. Hon samverkar med skolor kring skolbaserade sömninterventioner och hennes forskning har uppmärksammats i media.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript