This page in English

Serena Bauducco

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303618

Rum: L2631

Serena Bauducco
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Serena Bauducco

Serena Bauducco arbetar vid Center for Health and Medical Psychology (CHAMP) vid Örebro universitet.

Hon disputerade i psykologi vid Örebro universitet 2017.

Hennes huvudsakliga forskningsintresse är sömn hos ungdomar. Specifikt är hon intresserad av de faktorer som kan förvärra eller förbättra sömnen, förhållandet mellan sömn och mental hälsa och potentialen i skolbaserade insatser för att förbättra ungdomars sömnhälsa.

Hon arbetar för närvarande på sitt postdoc-projekt, som syftar till att förstå effekterna av teknikanvändning och online-interaktioner på ungdomars sömn.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Bauducco, S. & Boersma, K. (2020). Interventioner för att förebygga sömnbrist hos tonåringar: fokus på individ eller samhälle?. Socialmedicinsk Tidskrift, 97 (5-6), 866-877.
Bauducco, S. , Bayram Özdemir, S. , Özdemir, M. & Boersma, K. (2019). Adolescents' sleep trajectories over time: school stress as a potential risk factor for the development of chronic sleep problems. Sleep Medicine, 64 (Suppl. 1), S27-S27.
Mazzer, K. , Bauducco, S. , Linton, S. J. & Boersma, K. (2018). Longitudinal associations between time spent using technology and sleep duration among adolescents. Journal of Adolescence, 66, 112-119.
Bauducco, S. , Flink, I. , Jansson-Fröjmark, M. & Linton, S. (2016). Sleep duration and patterns in adolescents: Correlates and the role of daily stressors. Sleep Health, 2 (3), 211-218.
Bauducco, S. V. , Tillfors, M. , Özdemir, M. , Flink, I. K. & Linton, S. J. (2015). Too tired for school?: the effects of insomnia on absenteeism in adolescence. Sleep Health, 1 (3), 205-210.

Artiklar, forskningsöversikter

Bauducco, S. , Richardson, C. & Gradisar, M. (2020). Chronotype, Circadian Rhythms and Mood. Current Opinion in Psychology, 34, 77-83.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Bauducco, S. (2017). Adolescents' sleep in a 24/7 society: Epidemiology and prevention. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Konferensbidrag

Bauducco, S. , Bayram Özdemir, S. , Özdemir, M. & Boersma, K. (2019). Adolescents’ sleep trajectories over time: School stress as a potential risk factor for the development of chronic sleep problems. Konferensbidrag vid World Sleep 2019, Vancouver, Canada, September 20-25, 2019.
Bauducco, S. (2017). Longitudinal associations between sleep and technology: Are teens using technology as a sleep aid or is technology disrupting their sleep?. Konferensbidrag vid 18th European Conference on Developmental Psychology, Utrecht, The Netherlands, August 29 - September 1, 2017.
Bauducco, S. , Flink, I. & Linton, S. J. (2016). Making room for sleep: A classroom based prevention program for adolescents. I: EABCT2016 Abstract Book. Konferensbidrag vid 46th European Association of Behavioural and Cognitive Therapies congress (EABCT 2016), Stockholm, Sweden, August 31 - September 3, 2016 (ss. 546-546).
Bauducco, S. , Flink, I. & Linton, S. J. (2016). Prevalence, Incidence and Risk Factors for Sleep Deprivation in Adolescence: The Role of Technology and Stress. Konferensbidrag vid 8th World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies (WCBCT 2016), Melbourne, Australia, June 22-25, 2016.
Bauducco, S. , Penayo, A. , Truedsson, M. , Flink, I. & Linton, S. J. (2015). Preventing Adolescents´ Sleep Deprivation in a 24/7 Society: New Ideas from the Teenagers Themselves. Konferensbidrag vid 45th Annual EABCT Congress, Jerusalem, Israel, August 31-September 3, 2015.

Manuskript