This page in English

Sofia Bergbom

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303967

Rum: L2615

Sofia Bergbom

Om Sofia Bergbom

är universitetslektor och legitimerad psykolog. Hon tog examen från psykologprogrammet vid Uppsala universitet 2007 och fick sin psykologlegitimation 2008. Hon disputerade 2014. Hennes forskningsintressen ligger inom hälsopsykologi, främst med fokus på psykologiska mekanismers roll i utveckling och vidmakthållande av långvarig smärta. Utöver detta har Sofia ett intresse för psykologi och hållbar utveckling samt klimatpsykologi. Sofia är knuten till två forskningsmiljöer vid Örebro universitet: Center for Health and Medical Psychology (CHAMP) samt Centrum för samhällsvetenskaplig miljö- och hållbarhetsforskning (CESSS).

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Flink, I. , Peters, M. , Bergbom, S. , Bergman, M. , Ekstrand, K. , Carstens-Söderstrand, J. & Tillfors, M. (2018). Dwelling on a successful task: Does how or why influence affect?. Journal of Experimental Psychopathology, 9 (3).
Bergbom, S. , Linton, S. J. , Flink, I. , Boersma, K. & Åkerlund, D. (2017). Psykologer i primärvården - en förbisedd möjlighet. Nerikes Allehanda (9 april).
Flink, I. , Smeets, E. , Bergbom, S. & Peters, M. L. (2015). Happy despite pain: pilot study of a positive psychology intervention for patients with chronic pain. Scandinavian Journal of Pain, 7, 71-79.
Bergbom, S. , Boersma, K. & Linton, S. J. (2015). When matching fails: understanding the process of matching pain-disability treatment to risk profile. Journal of occupational rehabilitation, 25 (3), 518-526.
Bergbom, S. , Flink, I. K. , Boersma, K. & Linton, S. J. (2014). Early psychologically informed interventions for workers at risk for pain-related disability: does matching treatment to profile improve outcome?. Journal of occupational rehabilitation, 24 (3), 446-457.
Bergbom, S. , Boersma, K. , Overmeer, T. & Linton, S. J. (2011). Relationship Among Pain Catastrophizing, Depressed Mood, and Outcomes Across Physical Therapy Treatments. Physical Therapy, 91 (5), 754-764.
Linton, S. J. , Nicholas, M. K. , MacDonald, S. , Boersma, K. , Bergbom, S. , Maher, C. & Refshauge, K. (2011). The role of depression and catastrophizing in musculoskeletal pain. European Journal of Pain, 15 (4), 416-422.
Linton, S. J. & Bergbom, S. (2011). Understanding the link between depression and pain. Scandinavian Journal of Pain, 2 (2), 47-54.

Böcker

Linton, S. J. , Flink, I. K. & Bergbom, S. (2013). Beteendeanalys steg för steg: grunden till en effektiv KBT-behandling (1ed.). Stockholm: Natur och kultur.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Bergbom, S. (2014). Matchmaking in pain practice: challenges and possibilities. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Bergbom, S. , Flink, I. K. , Boersma, K. & Linton, S. J. (2010). Are early improvements in psychological variables related to treatment outcome?. Konferensbidrag vid IASP 13th World Congress on Pain.

Manuskript

Övrigt

Flink, I. K. , Bergbom, S. , Linton, S. J. & Boersma, K. (2010). Manual för exponering in vivo för rörelserädsla vid långvarig muskuloskeletal smärta.
Bergbom, S. , Flink, I. K. , Linton, S. J. & Boersma, K. (2010). Manual för KBT vid långvarig muskuloskeletal smärta.
Linton, S. J. , Flink, I. K. , Bergbom, S. & Boersma, K. (2010). Manual för målbaserad aktivitetsträning vid långvarig muskuloskeletal smärta.