This page in English

Sofia Bergbom

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303967

Rum: L2615

Sofia Bergbom

Om Sofia Bergbom

är universitetslektor och legitimerad psykolog. Hon tog examen från psykologprogrammet vid Uppsala universitet 2007 och fick sin psykologlegitimation 2008. Hon disputerade 2014. Hennes forskningsintressen ligger inom hälsopsykologi, främst med fokus på psykologiska mekanismers roll i utveckling och vidmakthållande av långvarig smärta. Utöver detta har Sofia ett intresse för psykologi och hållbar utveckling samt klimatpsykologi. Sofia är knuten till två forskningsmiljöer vid Örebro universitet: Center for Health and Medical Psychology (CHAMP) samt Centrum för samhällsvetenskaplig miljö- och hållbarhetsforskning (CESSS).

Sofia arbetar i Hybridprojektet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript

Övrigt