This page in English

Sofia Bergbom

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303967

Rum: L2624

Sofia Bergbom

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Sofia Bergbom

Undervisning/Teaching

Sofia undervisar i professionskunskap på termin 1, klinisk psykologi på termin 7 och handleder examensuppsatser.

Sofia teaches the introductory course in professional psychology, advanced level clinical psychology and supervises master's theses.

 

Forskning

Sofia har disputerat inom området smärtans psykologi, och är forskningsaktiv inom Center for Health and Medical Psychology (CHAMP). Huvudsakliga intresseområden är utveckling och vidmakthållande av långvariga smärt- och sömnbesvär, och transdiagnostiska förklaringsmodeller för samsjuklig problematik.

Sofia's research has been within pain psychology, and she is still active as a researcher within the Center for Health and Medical Psychology (CHAMP). Main areas of interest are development and maintenance of long-term pain and sleep disturbances, as well as transdiagnostic models for understanding co-morbid conditions.

 

Uppdrag

Sofia har sedan vårterminen 2014 uppdrag som programansvarig för psykologprogrammet.

Since the spring semester of 2014, Sofia is the director of the Clinical psychology program.

Forskningsprojekt

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Flink, I. , Peters, M. , Bergbom, S. , Bergman, M. , Ekstrand, K. , Carstens-Söderstrand, J. & Tillfors, M. (2018). Dwelling on a successful task: Does how or why influence affect?. Journal of Experimental Psychopathology, 9 (3).
Flink, I. , Smeets, E. , Bergbom, S. & Peters, M. L. (2015). Happy despite pain: pilot study of a positive psychology intervention for patients with chronic pain. Scandinavian Journal of Pain, 7, 71-79.
Bergbom, S. , Boersma, K. & Linton, S. J. (2015). When matching fails: understanding the process of matching pain-disability treatment to risk profile. Journal of occupational rehabilitation, 25 (3), 518-526.
Bergbom, S. , Flink, I. K. , Boersma, K. & Linton, S. J. (2014). Early psychologically informed interventions for workers at risk for pain-related disability: does matching treatment to profile improve outcome?. Journal of occupational rehabilitation, 24 (3), 446-457.
Bergbom, S. , Boersma, K. , Overmeer, T. & Linton, S. J. (2011). Relationship Among Pain Catastrophizing, Depressed Mood, and Outcomes Across Physical Therapy Treatments. Physical Therapy, 91 (5), 754-764.
Linton, S. J. , Nicholas, M. K. , MacDonald, S. , Boersma, K. , Bergbom, S. , Maher, C. & Refshauge, K. (2011). The role of depression and catastrophizing in musculoskeletal pain. European Journal of Pain, 15 (4), 416-422.
Linton, S. J. & Bergbom, S. (2011). Understanding the link between depression and pain. Scandinavian Journal of Pain, 2 (2), 47-54.

Böcker

Linton, S. J. , Flink, I. K. & Bergbom, S. (2013). Beteendeanalys steg för steg: grunden till en effektiv KBT-behandling (1ed.). Stockholm: Natur och kultur.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Bergbom, S. (2014). Matchmaking in pain practice: challenges and possibilities. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Bergbom, S. , Flink, I. K. , Boersma, K. & Linton, S. J. (2010). Are early improvements in psychological variables related to treatment outcome?. Konferensbidrag vid IASP 13th World Congress on Pain.

Manuskript

Övrigt

Flink, I. K. , Bergbom, S. , Linton, S. J. & Boersma, K. (2010). Manual för exponering in vivo för rörelserädsla vid långvarig muskuloskeletal smärta.
Bergbom, S. , Flink, I. K. , Linton, S. J. & Boersma, K. (2010). Manual för KBT vid långvarig muskuloskeletal smärta.
Linton, S. J. , Flink, I. K. , Bergbom, S. & Boersma, K. (2010). Manual för målbaserad aktivitetesträning vid långvarig muskuloskeletal smärta.