This page in English

Forskningsprojekt

ILIAD: Intra-Logistics with Integrated Automatic Deployment for safe and scalable fleets in shared spaces

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2017 - 2021

Kontaktperson

Achim Lilienthal

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

ILIAD logo.

Detta projekt bedrivs vid Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS). AASS, som är en av Örebro universitets starka forskningsmiljöer, samlar forskare och studenter från många nationer. Engelska är det gemensamma språket. Utförlig information om detta forskningsprojekt finns därför enbart på engelska.

Intralogistiskt system.

Finansiärer

  • EU Horizon 2020