This page in English

Forskningsprojekt

Learning Object Affordances for Full-body Mobile Manipulation

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2023

Kontaktperson

Todor Stoyanov

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Detta projekt bedrivs vid Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS). AASS, som är en av Örebro universitets starka forskningsmiljöer, samlar forskare och studenter från många nationer. Engelska är det gemensamma språket. Utförlig information om detta forskningsprojekt finns därför enbart på engelska.

Finansiärer