Innovation och idéutveckling

Forskare samlade i en innovativ miljö

Vid en kreativ plats som Örebro universitet, där forskning, utbildning och studenter möts, uppstår varje år både små och stora idéer om hur vi kan göra världen till en bättre plats att leva på. För att ta vara på innovationskraften och hjälpa till att utveckla dessa idéer så att de kan komma till nytta i samhället, har vi byggt upp en omfattande innovations- och idéutvecklingsmiljö. Vill du vara med och samarbeta? Hör av dig till oss!

Vår innovations- och idéutvecklingsmiljö

Deltagarna i Social Impact Lab 2018

Social Impact Lab

Social Impact Lab främjar utvecklingen av idéer och innovationer med fokus på samhällsnytta.

Bilden visar ett möte.

Doktorandkurs i nyttiggörande

Under kursen får våra doktorander vid Örebro universitet lära sig att nyttiggöra och sprida sin forskning.

Skylt som beskriver ett framgångsträd.

Entreprenörskap för studenter

Studenter utvecklar idéer tillsammans med entreprenörer och professionella affärscoacher.

Person håller upp vit skylt med texten Innovation på.

ORU Innovation

ORU Innovation erbjuder stöd i innovations- och idéutvecklingsprocessen och hjälper forskare att nyttiggöra sina forskningsresultat.

Innovationen "Bubbelväxt".

Licensbanken

Här hittar du innovationer redo att sätta i produktion eller användning redan i morgon.

Inkubera

Hos Inkubera utvecklas innovativa tillväxtbolag. Läs hur du kan få hjälp att utveckla din idé och ditt bolag här.

Alfred Nobel Science Park

Alfred Nobel Science Park

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning. På Alfred Nobel Science Park möter näringslivet forskningen.

Genrebild som visar en dold person, ser ut som en kriminell

Embrace

EMBRACE är en digital tjänst som syftar till att ge stöd i brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.

Bilden visar en byggarbetsplats

Retenua

Retenua är en forskningsbaserad och avancerad kameraplattform som minskar risken för arbetsplatsolyckor.

Kvinna trycker på en mobiltelefon

RAPP

RAPP är en mobilapp som används för att följa upp och utveckla säkerheten efter operationer.

Vätska hälls ned i ett provrör

BioImpakt

BioImpakt erbjuder tjänster baserade på nyutvecklade analystekniker för att utföra avancerad miljödiagnostik.

Ansvarig för ORU Innovation

Helena Melander Bergström

Tjänstetitel: Innovationsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Helena Melander Bergström

E-post:

Telefon: 019 303347

Rum: T2407

Helena Melander Bergström

Ansvarig för Social Impact Lab

Åsa Allard

Tjänstetitel: Verksamhetsledare/innovationsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Åsa Allard

E-post:

Telefon: 019 301409

Rum: T1412

Åsa Allard

Ansvarig för Licensbanken

Peter Bomgren

Tjänstetitel: Innovationsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Peter Bomgren

E-post:

Telefon: 019 302433

Rum: T2117

Peter Bomgren

Ansvarig för Entreprenörskap för studenter

Mattias Dyrvik

Tjänstetitel: Samverkanskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Mattias Dyrvik

E-post:

Telefon: 019 303802

Rum: N1007

Mattias Dyrvik

Ansvarig för Entreprenörskap för studenter

Martin Bröms

Tjänstetitel: Studentkoordinator Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Martin Bröms

E-post:

Telefon: 019 302416

Rum: N1015