Innovation och idéutveckling

Forskare samlade i en innovativ miljö

För att göra avtryck behöver vi både grundforskningens upptäckter och den tillämpade forskningens innovationer. ORU Innovation erbjuder stöd i innovations- och idéutvecklingsprocessen.

En forskares eller lärares vardag består av många fler uppgifter än att forska och undervisa. Att göra forskningsresultat tillgängliga har alltid varit en viktig uppgift. Detta har huvudsakligen skett genom publicering och undervisning. En allt viktigare del innefattar innovationer och ett nyttiggörande av forskningsresultat.

ORU Innovation tar gärna rollen att vara ditt första bollplank och en partner genom alla steg som tar dig dit du vill med din idé. Vi har också ett uppodlat samarbete med externa aktörer och finansiärer för att kunna ge dig den hjälp du behöver.

Både studenter, forskare och andra anställda på Örebro universitet är välkomna att kontakta ORU Innovation. 

  • Kostnadsfri rådgivning
  • Stöd i innovations- och utvecklingsprocessen
  • Seminarier, workshops, kurser
  • Skydda din intellektuella tillgång
  • Stöd att hitta finansiering
  • Vi arbetar under sekretess

Vår innovations- och idéutvecklingsmiljö

Deltagarna i Social Impact Lab 2018

Social Impact Lab

Social Impact Lab främjar utvecklingen av idéer och innovationer med fokus på samhällsnytta.

Bilden visar ett möte.

Doktorandkurs i nyttiggörande

Under kursen får våra doktorander vid Örebro universitet lära sig att nyttiggöra och sprida sin forskning.

Innovationen "Bubbelväxt".

Licensbanken

Här hittar du innovationer redo att sätta i produktion eller användning redan i morgon.

Skylt som beskriver ett framgångsträd.

Entreprenörskap för studenter

Studenter utvecklar idéer tillsammans med entreprenörer och professionella affärscoacher.

Inkubera

Hos Inkubera utvecklas innovativa tillväxtbolag. Läs hur du kan få hjälp att utveckla din idé och ditt bolag här.

Alfred Nobel Science Park

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning. På Alfred Nobel Science Park så möter näringslivet forskningen.

ORU Innovation ansvar för innovationsrådgivningen vid Örebro universitet. ORU Innovation är en del av Örebro universitet Holding AB och ingår också i Innovationskontoret Fyrklövern.

Så här sammanfattas innovationskontorens uppdrag i regleringsbrevet 2017: 

"Innovationskontoren ska rikta sig till forskare, studenter och andra anställda. Nyttiggörandet av forskningsbaserad kunskap inkluderar bl.a. kommersialisering, sociala innovationer och socialt entreprenörskap, hantering av immateriella rättigheter och samverkan av olika slag."

Du som är anställd vid Örebro universitet kan läsa mer om ORU Innovation och det stöd vi erbjuder på Inforum.

Om jag har en idé – hur ska formulera den innan jag kontaktar ORU Innovation?

Det finns inga som helst formella krav – ni kan till och med berätta för oss muntligt eller visa oss en nedklottrad servett. Hur vi än får kännedom om idén så kan ni lita på att vi arbetar under sekretess.

Hur långt måste jag ha kommit med min idé innan jag tar kontakt med ORU Innovation?

Det är aldrig för tidigt att komma till oss för att diskutera sina tankar! Vi är mer än gärna det första bollplanket när det dyker upp en idé.

Måste min idé vara kommersialiseringsbar?

Begreppet nyttiggörande handlar om att den kunskap och de idéer som kan effektivisera eller förbättra en verksamhet ska föras ut från akademin till samhället i någon form. Kommersialisering är inte den enda vägen. I det här sammanhanget kan det ändå vara viktigt att poängtera att idéer som är riktade mot offentlig verksamhet mycket väl kan sjösättas via kommersialisering.  Läkemedel, ny teknik och nya metoder utvecklas ofta utanför den offentliga sfären och vägen till tillämpning är via kommersialisering där kommuner, stat eller landsting är en del av marknaden. 

Jag vill gärna att min idé ska bli en produkt eller tjänst och användas av någon, men jag är inte intresserad av att driva ett företag. Vad gör jag då?

Du behöver inte vara den som bygger företaget, Örebro universitet Holding AB kan hjälpa dig att se över möjligheten att idén drivs vidare ‑ antingen till att det blir ett nytt företag eller genom att koppla din idé till ett befintligt företag eller annan organisation.

Vad behöver jag bidra med om ORU Innovation hjälper mig med min idé?

Det är alltid du som forskare som måste stå för idén och bakgrunden till idén. Vissa väljer att också vara den som driver hela processen mot tillämpning och implementering på den marknad som är aktuell (inklusive offentlig sektor) Andra vill ha en roll som kanske bara handla om att vara en vetenskaplig rådgivare. Oavsett detta så behöver du tydliggöra vilka möjligheter du har när det gäller tid att utveckla och driva idén samt hur ditt engagemang ser ut. Tillsammans bestämmer vi vad som är den mest framgångsrika vägen – att sälja idén till redan existerande aktörer eller starta ett nytt företag. På vägen att nå dessa mål ska marknadsundersökningar, skydd, konkurrentanalyser, affärsmodeller etc arbetas fram.

Om jag själv vill starta ett företag kring min idé, hur kan ni hjälpa mig då?

Inom ORU Innovation lägger vi grunden till ett framtida företag genom att ge dig rådgivning och coachning när det gäller affärsutveckling, skydd, avtal, finansiering och organisation. Vi kan också visa på olika möjligheter till ytterligare hjälp för just din idé.

Genrebild som visar en dold person, ser ut som en kriminell

Embrace

EMBRACE är en digital tjänst som syftar till att ge stöd i brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.

Bilden visar en byggarbetsplats

Retenua

Retenua är en forskningsbaserad och avancerad kameraplattform som minskar risken för arbetsplatsolyckor.

Kvinna trycker på en mobiltelefon

RAPP

RAPP är en mobilapp som används för att följa upp och utveckla säkerheten efter operationer.

Vätska hälls ned i ett provrör

BioImpakt

BioImpakt erbjuder tjänster baserade på nyutvecklade analystekniker för att utföra avancerad miljödiagnostik.

Vi finns i Teknikhuset vid Örebro universitet, en trappa upp. Välkommen att besöka oss!

Anna Ragén

Tjänstetitel: VD Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Anna Ragén

E-post:

Telefon: 019 303828

Rum: T2129

Anna Ragén

Helena Melander Bergström

Tjänstetitel: Innovationsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Helena Melander Bergström

E-post:

Telefon: 019 303347

Rum: T2112

Helena Melander Bergström

Peter Blomberg

Tjänstetitel: Innovationsrådgivare/affärsutvecklare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Peter Blomberg

E-post:

Telefon: 0706 738407

Rum: T2116

Peter Blomberg

Åsa Allard

Tjänstetitel: Verksamhetsledare/innovationsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Åsa Allard

E-post:

Telefon: 019 301409

Rum: T2117

Åsa Allard

Camilla Nicander

Tjänstetitel: Affärsutvecklare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Camilla Nicander

E-post:

Telefon: 019 303270

Rum: T2123

Camilla Nicander

Peter Bomgren

Tjänstetitel: Innovationsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Peter Bomgren

E-post:

Telefon: 019 302433

Rum: T2117

Peter Bomgren

Ragnhild Christiansen

Tjänstetitel: Projektledare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Ragnhild Christiansen

E-post:

Telefon: 019 301419

Rum: T2125

Ragnhild Christiansen