This page in English

Innovation och idéutveckling

Forskare samlade i en innovativ miljö

Vid en kreativ plats som Örebro universitet, där forskning, utbildning och studenter möts, uppstår varje år både små och stora idéer om hur vi kan göra världen till en bättre plats att leva på. För att ta vara på innovationskraften och hjälpa till att utveckla dessa idéer så att de kan komma till nytta i samhället, har vi byggt upp en omfattande innovations- och idéutvecklingsmiljö. Vill du vara med och samarbeta? Hör av dig till oss!

Vår innovations- och idéutvecklingsmiljö

AI Impact Lab.

AI Impact Lab

En mötesplats där företag och offentlig sektor får tillgång till den senaste kunskapen inom AI.

Deltagarna i Social Impact Lab 2018

Social Impact Lab

Social Impact Lab främjar utvecklingen av idéer och innovationer med fokus på samhällsnytta.

Bilden visar entreprenören Sara Hillersberg

Student Impact Lab

I Student Impact Lab inspirerar vi varandra till att skapa nya bättre lösningar för en mer hållbar värld.

Person håller upp vit skylt med texten Innovation på.

ORU Innovation

ORU Innovation erbjuder stöd i innovations- och idéutvecklingsprocessen och hjälper forskare att nyttiggöra sina forskningsresultat.

Kvinna sitter på en gymboll. En kvinnlig forskare arbetar i en vit labbrock.

Mötesplats Social Innovation

För att hitta lösningar på globala problem arbetar Örebro universitet med projektet Mötesplats Social Innovation.

Bilden visar studenter utanför Nova. Foto: Kicki Nilsson/Icon

Samverkansplattform för entreprenörskap

Ett samverkansprojekt om studenters entreprenörskap och innovation.

Innovationen "Bubbelväxt".

Licensbanken

Här hittar du innovationer redo att sätta i produktion eller användning redan i morgon.

Inkuberas logotyp

Inkubera

Hos Inkubera utvecklas innovativa tillväxtbolag. Läs om hur du kan få hjälp att utveckla din idé och ditt bolag här.

Alfred Nobel Science Parks logotyp

Alfred Nobel Science Park

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning. På Alfred Nobel Science Park möter näringslivet forskningen.

Genrebild som visar en dold person, ser ut som en kriminell

Embrace

EMBRACE är en digital tjänst som syftar till att ge stöd i brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.

Kvinna trycker på en mobiltelefon

RAPP

RAPP är en mobilapp som används för att följa upp och utveckla säkerheten efter operationer.

Sören Andersson och Åke Strid.

Spixia

Spixia Biotechnology AB har utvecklat ett vaccin mot klamydia.

Bilden visar en byggarbetsplats

Retenua

Retenua är en forskningsbaserad och avancerad kameraplattform som minskar risken för arbetsplatsolyckor.

Vätska hälls ned i ett provrör

BioImpakt

BioImpakt erbjuder tjänster baserade på nyutvecklade analystekniker för att utföra avancerad miljödiagnostik.

Ansvarig för ORU Innovation

Helena Melander Bergström

Tjänstetitel: Tf vd Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Helena Melander Bergström

E-post:

Telefon: 019 303347

Rum: IA2016

Helena Melander Bergström

Ansvarig för Social Impact Lab

Åsa Allard

Tjänstetitel: Verksamhetsledare/innovationsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Åsa Allard

E-post:

Telefon: 019 301409

Rum: IA2005

Åsa Allard

Ansvarig för Entreprenörskap för studenter

Mattias Dyrvik

Tjänstetitel: Samverkanskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Mattias Dyrvik

E-post:

Telefon: 019 303802

Rum: E2220

Mattias Dyrvik