Hotell- och herrgårdsbesök gav idéer till samverkanssatsningar inom mat och hälsa

Vid besöken på Bofors hotell och Sikfors herrgård fick Lavinia Gunnarsson och Mischa Billing bland annat se när Uta Riedel lagade kvällens middag med lokala råvaror. På menyn stod exempelvis en förrätt med örter och Bredsjö blå-ost.

Vid besöken på Bofors hotell och Sikfors herrgård fick Lavinia Gunnarsson och Mischa Billing bland annat se när Uta Riedel lagade kvällens middag med lokala råvaror. På menyn stod exempelvis en förrätt med örter och Bredsjö blå-ost.

Det är avgörande att ha koll på vilka utmaningar och frågor som just nu står högst på agendan hos näringslivet. Nyligen besökte Samverkansplattformen Mat och hälsa Bofors och Sikfors för att fördjupa dialogen med ett par lokala aktörer.

Visionen för Örebro universitets profil Mat och hälsa är att hållbart producerad mat med hälsofördelar är konsumenternas förstahandsval. Samverkansplattformen Mat och hälsa ska bidra till visionen genom att möjliggöra samverkan och kunskapsutbyte, som leder till ett ökat flöde av idéer och innovationer inom området. Plattformen ska bidra till förändring genom att skapa goda förutsättningar för att kunskap och kompetens kan nyttiggöras av små och medelstora företag och andra aktörer inom livsmedelssektorn och besöksnäringen. Läs mer om samverkansplattformen här.

I mitten av maj arrangerade Samverkansplattformen Mat och hälsa en workshop i Nora för lokala aktörer inom besöks- och livsmedelsnäringen. För att fördjupa dialogen med några av aktörerna som deltog på workshoppen, besökte plattformens verksamhetsledare Lavinia Gunnarsson och förändringsledare Misha Billing nyligen Bofors hotell och Sikfors herrgård.

– För oss i samverkansplattformen är det viktigt att lyssna på aktörerna som vi ska samverka med och få insikt om deras verksamhet. Genom att förstå vilka frågor och utmaningar som är aktuella hos dem just nu, har vi möjlighet att på bästa sätt fungera som en bro mellan akademi och näringsliv, säger Mischa och Lavinia.

På Bofors hotell träffade de Thomas Fellebro, som ansvarar för mat och dryck på hotellet. Thomas berättade bland annat om Bofors hotells verksamhet, historia och koppling till industriföretag i trakten.

– Vi är intresserade av att samverka med Mat och hälsa vid Örebro universitet och kommer att diskutera internt vilka områden som passar bäst för oss just nu. Vi kommer att fortsätta föra dialog med plattformen och planerar att delta vid höstens aktiviteter, säger Thomas Fellebro.

På Sikfors herrgård blev det ett kortare samtal med Uta Riedel, som tillsammans med Oscar Jansson äger herrgården, medan hon lagade kvällens middag från lokala råvaror, bland annat egenplockade örter och lamm från gården.

– Uta har en hel del tankar och idéer som vi inom plattformen gärna tar del av och ser om vi kan bidra till att utveckla för att gagna den regionala besöksnäringen. Vi fortsätter dialogen efter sommaren, säger Mischa Billing.

Både Thomas och Uta är inbjudna till samverkansplattformens kommande aktivitet för besöksnäringen i regionen; en digital träff på eftermiddagen den 8 oktober. Officiell inbjudan skickas ut i augusti.

– Det känns både kul och spännande att aktörer i besöksnäringen är intresserade av att samverka med universitetet inom området mat och hälsa. Ju mer vi samtalar och lyssnar in, desto närmare vi kommer varandra och identifierar potentiella saker som vi kan göra tillsammans, säger Lavinia Gunnarsson.

Text: Jesper Eriksson
Foto: Lavinia Gunnarsson och Mischa Billing