Lärarstudenter jämnar ut olikheter

Fotografi av Jan Jämte, Gabriella Barsom och Huda Feysal och Hudas barn mot en grönskande bakgrund.

Initiativtagaren Jan Jämte tillsammans med lärarstudenterna Gabriella Barsom och Huda Feysal.

En väckarklocka, ett sätt att möta mångfalden i samhället och att göra skillnad som lärare. Så beskriver studenter det pilotprojekt som pågått vid lärarutbildningen i samhällskunskap under våren. Här arbetar studenter för att ge pedagogiskt stöd till barn, unga och nyanlända runt om i Örebroregionen. Nu utvidgas projektet till att omfatta fler ämnen inom lärarutbildningen.

Linje 14 är ett projekt som stöttar ungdomar som växer upp i studieovana miljöer i Örebro att studera vidare på universitet eller högskola efter gymnasiet. Projektet sker i samverkan mellan Örebro universitet och Örebro kommun sedan 2003. 

– Vi vill ge våra studenter direkta erfarenheter och redskap för att kunna hantera den verklighet de ska ut i som blivande lärare. Lärarutbildningen ska vara tydligt samhällstillvänd, säger Jan Jämte, lektor i samhällskunskap vid Örebro universitet och initiativtagare till satsningen.

Huda Feysal, som läser till lärare inom samhällskunskap och historia, är en av de studenter som varit en del av studiestödsprojektet under vårterminen.

– Det kändes bra att göra nytta. Många elever behöver extra stöd för att klara av skolan, säger hon.

Måste vara flexibel

I satsningen, som gått under namnet Studiestödsprojektet, ligger fokus på det direkta mötet och studenterna får möjlighet att arbeta nära barn och unga i behov av extra pedagogiskt stöd. På så sätt synliggörs flera av de utmaningar, men också möjligheter, som ligger i läraryrket.

– Det har varit en väckarklocka! Verkligheten som lärare innebär att man måste vara flexibel och anpassa sin undervisning så att den passar varje elev. Vi har läst om det i vår utbildning, men blir en annan sak att möta det i verkligheten, förklarar Huda Feysal.

Upprinnelsen till studiestödsprojektet kom till i november 2015 när Jan Jämte fick höra om Linje 14:s verksamhet. Sedan var det snabba puckar. Projektet drog igång i januari som en del av utbildningen för blivande samhällskunskapslärare. Under våren har lärarstudenterna deltagit i en rad olika projekt i Örebroregionen som erbjuder olika former av pedagogiskt stöd, däribland Linje 14. Det har handlat om alltifrån läxhjälp och språkträning till fotbollsträningar för nyanlända.

– Studiestödsprojektet ger oss möjlighet att kontinuerligt arbeta med konkreta undervisningsfrågor och flera examensmål i högskoleförordningen som är svåra att nå på teoretisk nivå. Det ger många studenter viktiga erfarenheter och skapar möjlighet till reflektion om vad det innebär att vara lärare idag. Dessutom kan studenterna bidra till att skapa mer jämlika förutsättningar för barn och unga att lära och utvecklas, förklarar Jan Jämte.

Början var lite trög

I Högskoleförordningen står det bland annat att studenten för sin examen ska kunna visa ”självkännedom och empatisk förmåga” och ”fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas”. Detta visade lärarstudenten Gabriella Barsom prov på när hon valde starta en ny studiestödsverksamhet på fritidsgården i Varberga.

– Till en början gick det lite trögt. Många ungdomar som gick till fritidsgården såg det som en plats där skolarbete inte hörde hemma, lite som en flykt från skolan, berättar hon.

Efterhand kom arbetet dock igång ordentligt och Gabriella Barsom fick möjlighet att följa eleverna och se deras framsteg. På Varberga fritidsgård mötte hon även flera ungdomar som var nya i Sverige.

– En tjej hade inte varit på fritidsgården tidigare utan kom dit tack vare att vi startat läxhjälpen. Hon hade bara bott i Sverige i två år och ville lära sig det svenska språket, berättar hon.

Många möjliga vinnare

Vårens erfarenheter har medfört att projektet nu utökas. Flera ämnen inom lärarutbildningen är på väg in och det pågår samtal med en rad aktörer i Örebro som har behov av eller erbjuder pedagogiskt stöd – från kommunens HVB-hem och fritidsgårdar, till solidaritetsorganisationer och idrottsföreningar.

– Vi har mött ett stort intresse för projektet på Örebro universitetet, men också från skolor, kommunala verksamheter och aktörer i det civila samhället. Det känns som en form av samverkan med många möjliga vinnare – våra lärarstudenter, verksamheter runt om i Örebro och inte minst de barn och unga som har behov av extra pedagogiskt stöd för att klara skolan eller lättare komma in i samhället, säger Jan Jämte.