Från idé till samhällseffekt – ORU Innovation Arena

Möte vid ORU Innovation Arena

Allt startar med en tanke. Det enda som behövs är att någon delar med sig av den, så att fler kan ge den växtkraft. Bli till en konkret idé. En idé som man får chansen att vrida på, diskutera, vattna. Och testa. Då behövs det också en plats där all fokus handlar om just det. Vi har skapat en innovationsarena, där studenter och forskare jobbar tillsammans med näringsliv och offentlig sektor för att möta framtidens utmaningar. Vad är din idé?

Vårt mål är att bidra till en hållbar utveckling genom att adressera aktuella samhällsutmaningar och visa hur akademi och samhälle tillsammans kan lösa dem. 

Ordet innovation kommer från latinets innovare, som betyder "att förnya". I grunden handlar det om att lösa ett gammalt problem på ett nytt sätt. En innovation kan vara allt från en produkt eller tjänst till en process, metod, metodik eller modell – men oavsett vad måste den alltid skapa värde för någon.

Det är precis vad som är tanken med ORU Innovation Arena; att skapa värde för samhället och bidra till en hållbar och kunskapsbaserad samhällsutveckling.

Vi börjar inte med att bygga ett stort hus. Vi börjar i stället med två testbyggnader, som vi kallar Hubben och Labbet. Där kan vi låta idéerna stå i fokus och tillsammans forma något större – ORU Innovation Arena. 

Vilka är vi?

I ORU Innovation Arena samlas de universitetsnära innovations- och samverkansaktörerna.

  • ORU Innovation.
  • ORU Holding.
  • AI Impact Lab.
  • Örebro Campus Lab.
  • Kommunikation- och samverkansavdelningen vid Örebro universitet.
  • Partners och vänner.

Har du frågor om ORU Innovation Arena? Du når oss på This is an email address.