This page in English

Örebro universitets strategiska satsningar

Våra strategiska satsningar har sin utgångspunkt i att forskningsresultat ska komma samhället till nytta genom samverkan, ett uppdrag som är tydligt i högskolelagen.

Barn som ler och håller om varandra

Framtidens lärarutbildning

Örebro universitet gör nu en kraftsamling för att bygga upp en utmanande lärarutbildning som lockar motiverade studenter.

Två kvinnor i labbmiljö

Satsar på mat och hälsa

Örebro universitet siktar på att samla forskning kring det som står oss riktigt nära - mat och hälsa - och se till att det kommer till nytta i samhället.

Todor Stoyanov, Amy Loutfi, Robert Krug och Andrey Kiselev

Teknikutveckling i samverkan

Örebro universitet är först med samverkanslektorer inom teknik. Det är en särskild satsning på samverkan med näringslivet.

Äldre par är ute och joggar.

Successful ageing

Inom området Successful ageing möts forskare över ämnesgränserna och undersöker hur vi kan leva ett långt men också ett hälsosamt och lyckligt liv.