This page in English

Örebro universitets strategiska satsningar

Våra strategiska satsningar har sin utgångspunkt i att forskningsresultat ska komma samhället till nytta genom samverkan, ett uppdrag som är tydligt i högskolelagen.

Barn som ler och håller om varandra

Framtidens lärarutbildning

Mellan 2017-2022 gjorde Örebro universitet en kraftsamling för att bygga upp en utmanande lärarutbildning.

Två kvinnor i labbmiljö

Satsar på mat och hälsa

Örebro universitet siktar på att samla forskning kring det som står oss riktigt nära - mat och hälsa - och se till att det kommer till nytta i samhället.

En forskare sitter på golvet bakom två truckar. Han har skyddskläder och tittar intensivt på en dator.

AI och robotik

Vår forskning om AI och annan teknikutveckling ska kunna komma till nytta snabbt. Därför samverkar vi med andra – som näringslivet.

Äldre par är ute och joggar.

Successful ageing

Inom området Successful ageing möts forskare över ämnesgränserna och undersöker hur vi kan leva ett långt men också ett hälsosamt och lyckligt liv.

Ett collage med en folkmassa och ett bi vid en blomma i förgrunden.

Plattform för en hållbar framtid vid Örebro universitet

Vi måste förändra samhället i grunden för att skapa en hållbar framtid. Därför kraftsamlar Örebro universitet med visionen: Mångvetenskap för en hållbar framtid. Inom plattformen arbetar vi med utbildning, forskning och samverkan för att skapa förutsättningar för förändring.

Strategiska forskningsprofiler

KK-Stiftelsens forskningsprofiler är utformade för att ge lärosäten möjlighet att utveckla strategiskt viktiga forskningsområden och skapa internationellt ledande forskningscenter - i samarbete med näringslivet. 

Bild på en kvinna i labbet.

X-HiDE forskningscentrum

Forskarna sätter inflammationen i centrum och studerar dess minsta beståndsdelar med målet att hitta nya behandlingar för våra folksjukdomar.

Kvinna i labbet.

Forskning för en giftfri miljö

Målet för forskarna inom EnForce är att bidra till en giftfri miljö. Satsningen är en del av forskningsmiljön Människa-Teknik-Miljö.

En man pekar på teknik.

Semantic Robots

Semantic Robots helhetssyn på robotforskning gör projektet unikt ur ett globalt perspektiv. Text finns endast på engelska.