This page in English

Om PAN Sweden

Om PAN Sweden

PAN Sweden kommer att bidra med evidensbaserad kunskap om växtbaserade proteiner så att konsumentens val av mat ska kunna vara hälsosamt för dem själva och hållbara för planeten.

PAN Sweden etablerades 2021 som ett interdisciplinärt tvärvetenskapligt forskningscenter i samarbete med ett flertal andra lärosäten, företag och offentlig verksamhet. Det koordineras av Örebro universitet och finansieras av det svenska forskningsrådet Formas. Målet är att ur ett individualiserat näringsperspektiv klargöra sambandet mellan råvarubearbetning inom livsmedelsindustrin, struktur, biotillgänglighet, spjälkning och fermentering av proteiner i kosten, samt vilka effekter detta har på tarmhälsa, ämnesomsättning och psykisk hälsa.

PAN kommer utveckla en redskapslåda med modellsystem och metoder för att kunna främja innovationer av nya växtbaserade produkter. Dessa produkter ska både vara bevisat bra för hälsa och för välmående – och samtidigt kunna vara konsumentens första val.

Inom centret finns samlat en globalt unik uppsättning kompetenser från olika vetenskapsområden, näringsliv och offentlig sektor som spänner över områden som livsmedel, nutrition, teknik, medicin och social vetenskap. Förhoppningen är att ge Sverige en exklusiv möjlighet att framgångsrikt bygga upp kunskap, kompetens och skicklighet för att bli världsledande inom livsmedel baserade på växtproteiner.