Medicin

Foto på en hand som tar pulsen med ett stetoskop mot en arm.

Här har vi samlat källor och resurser för dig som läser medicin. Ta del av böcker, databaser och andra resurser som är bra för dig att känna till. På denna sida får du hjälp att söka, värdera och använda information.

Information, databaser och artiklar

Här finner du olika typer av informationskällor som är relevanta för dig som studerar medicin.

Vetenskapliga databaser är kataloger över vetenskaplig litteratur, huvudsakligen vetenskapliga artiklar. Artiklarna finns inte i sin helhet i databaserna utan en sökbar referens, men det finns länkar från databasen till artikeln. Den mest centrala databasen inom medicin är PubMed, men beroende på vad du söker på för ämne kan det vara en bra idé att söka även i andra databaser för att få en mer komplett bild.

 • PubMed
  PubMed är den givna startpunkten när du söker medicinska artiklar. PubMed är egentligen flera databaser som slagits samman. Huvuddelen av innehållet kommer från deldatabasen Medline.
 • Cochrane Library
  Cochrane Collaboration är en organisation som arbetar för evidensbaserad sjukvård. De producerar systematiska översikter med hög kvalitet. I databasen kan du söka dels på Cochranes översikter, men också på randomiserade kontrollerade studier (trials) från en mängd källor. Letar du efter randomiserade kontrollerade studier så kan Cochrane utgöra ett bra komplement till PubMed.
 • CINAHL
  CINAHL är en databas för litteratur inom framför allt omvårdnadsvetenskap, fysioterapi, arbetsterapi, audiologi med mera. Det är en bra databas när du söker efter litteratur som inom dessa ämnen.
 • PsycInfo
  PsycInfo är en databas inom psykologi och angränsande områden. Söker du litteratur om psykologiska aspekter eller psykoterapi så finns det mycket att hämta här.
 • Web of Science
  Web of Science är en ämnesövergripande databas med litteratur inom många ämnen. Det är också en så kallad citeringsdatabas vilket innebär att du kan se vilka som citerat varje artikel. WoS är en bra databas om du vill söka på citeringar men kan också vara bra att söka i om du har en multidisciplinär frågeställning.

Fysiska böcker

På Medicinska biblioteket, Campus USÖ finns kurslitteraturen för läkarprogrammet.
Vi har ett kursreferensrum där det finns kursreferensböcker av den rekommenderade kurslitteraturen. Kursreferensböcker återlämnas före stängning nästkommande vardag.

Utöver kursreferensen finns också minst ett exemplar av den rekommenderade litteraturen med en veckas lånetid. Dessa står i de vanliga hyllorna ute i biblioteket. Fördjupningslitteraturen finns i ett exemplar med tre veckors lånetid.

En del kursböcker finns endast som e-böcker.

Medicinska biblioteket har sedan många år tillhandahållit litteratur och tidskrifter till Region Örebro Län vilket gör vi har ett brett urval av medicinsk litteratur utöver kurslitteraturen.

Fysiska böcker och annat tryckt material letar du fram med universitetsbibliotekets sökverktyg Primo.

E-böcker

Alla e-böcker kan läsas direkt på din skärm och du når även dem  via söktjänsten Primo. De flesta av bibliotekets e-böcker inom medicin finns på plattformen Clinical Key Student.

Clinical Key Student

Clinical Key Student innehåller 300 e-böcker men också bilder och filmer.  Förutom e-böckerna fungerar ClinicalKey Student även som en interaktiv lärplattform. Via Bookshelf-funktionen kan du markera i text, skriva kommentarer, göra "flash cards", samt dela alla dessa med dina medstudenter.

Personligt Elsevier-konto

Första gången du använder databasen behöver du registrera ett personligt konto. Välj "New user? Register here" ovanför inloggningsrutan. Du kan använda vilken e-postadress du vill vid registrering, även privat sådan.
Bookshelf-funktionen finns även som app för iOS, Android, Windows 10+ och Mac.

Det enklaste sättet att komma åt de artiklar som universitet prenumererar på är att använda webbläsartillägget Libkey Nomad. Installera tillägget i din webbläsare, välj organisation Örebro universitetsbibliotek, och håll utkik efter den gröna droppen. Om inloggning krävs, använd ditt ORU-konto/studentkonto.

Om du inte vill använda ett webbläsartillägg kan du istället göra följande:

 • Gå alltid till databaserna via universitetsbibliotekets webbplats. PubMed är visserligen fritt tillgänglig på webben men om du går via biblioteket så kommer bibliotekets fulltextlänkar finnas intill varje referens.
 • När du hittat en artikel du vill läsa klickar du på ikonen Check for fulltext som finns intill referensen. Bibliotekets söktjänst Primo öppnas nu i ett nytt fönster och kontrollerar om du har tillgång till artikeln. Om du har tillgång står det Fulltext tillgänglig mitt på sidan följt av en länk som tar dig till artikeln

Vad gör jag om biblioteket inte har tillgång till artikeln?

En första åtgärd för dig som är läkarstudent är att kolla om Region Örebro län har tillgång till artikeln. På de fasta datorerna på Medicinska biblioteket kan du komma åt tidskrifter regionen prenumererar på. På Medicinska e-biblioteket kan du se allt som regionen har tillgång till. Om regionen inte heller har tillgång kan du beställa artikeln via vårt beställningsformulär.

Resurser och verktyg

Här finner du andra användbara hjälpmedel när du ska söka information.

I detta avsnitt hittar du basic sökteknik på en nivå som är lagom för dig som är tidigt i din utbildning, För dig som ska skriva uppsats rekommenderar jag att du tittar på avsnittet Sökteknik, avancerad istället.

För att kombinera söktermer kan man koppla ihop dem med så kallade booleska operatorer. De vanligaste är AND och OR. Dessa skrivs med versaler mellan de termer man vill kombinera. Titta på filmen för mer information.

För att kombinera söktermer kan man koppla ihop dem med så kallade booleska operatorer. De vanligaste är AND och OR. Dessa skrivs med versaler mellan de termer man vill kombinera. Titta på filmen för mer information.

Trunkering är en metod för att utvidga sökningen så att du får träff på alla ord med samma början som ditt sökord, men med olika ändelser. Om du söker på ordstammen child* kan du till exempel få träffar på children, childhood och childish. Titta på filmen för fler exempel.

Om du söker på begrepp som innehåller fler än ett ord kan det vara bra att sätta ihop orden med citationstecken. Citationstecknen anger att du vill söka på orden som en fras, dvs. att orden ska stå intill varandra. Exempel: "common cold" kan behöva sökas som en fras. För mer information, titta på filmen.

Frassökning

Vanliga frågor på T2

 • Hur vet jag om artikeln jag hittat är en originalartikel?
  - Artikeln innehåller introduktion, metod, resultat, analys/diskussion
  - Huvuddragen av dessa återges i abstract
  - Metodavsnittet redovisar en genomgång av annat material än litteratur, till exempel laborationer, kliniska prövningar, enkäter, intervjuer eller dylikt.
 • Hur ska mina referenser se ut?
  All information som behövs för referensen finns i PubMed. Ta hjälp av Karolinska institutets universitetsbiblioteks guide till Vancouver.

Detta avsnitt vänder sig framför allt till dig som ska skriva uppsats på läkarprogrammet. Här hittar du tips och repetition som är tänkt att fungera dom ett komplement till föreläsningarna om informationssökning på T5 och T10.

Det är bra om frågeställningen är koncis och tydlig, det underlättar sökprocessen. Fundera också på om du ska ha några inklusions- och exklusionskriterier, till exempel att du bara vill inkludera studier på en viss åldersgrupp, vissa studietyper och så vidare.

Välj ut de viktigaste beståndsdelarna i din frågeställning som är lämpliga att söka på. Fundera på vilka saker som behöver nämnas för att en artikel sannolikt ska vara relevant. Fundera också på vad som behöver sökas explicit och inte. Om du till exempel är intresserad av effekten av en viss behandling räcker det ofta att söka på sjukdomen och behandlingen. Effekten får du i regel "på köpet" och behöver sällan söka explicit på.

Du behöver ta reda på vilka termer som kan tänkas ge relevanta träffar. Helt enkelt, hur pratas det om ditt ämne? Tips för att identifiera termer:

 • Titta i titel, abstract och ämnesord på relevanta artiklar
 • Titta i ämnesordlistor (till exempel MeSH)
 • Titta i relevanta läroböcker/uppslagsverk
 • Googla ämnet, titta hur webbsidor, intresseorganisationer och liknande uttrycker sig
 • Undersök om det finns alternativa stavningar, förkortningar och liknande

Logiken med så kallad blocksökning är att du gör ett "sökblock" för varje koncept. Alla ord som är associerade med samma koncept står i samma sökblock och mellan termerna i blocket skriver du den booleska operatorn OR. Sedan kombinerar du blocken med operatorn AND.

Exempel

Om du till exempel vill veta om C-vitamin har någon effekt på förkylning gör du ett block med alla ord för förkylning (#1) och ett block med alla ord för C-vitamin (#2). Sedan kombinerar du dessa två block med operatorn AND (#3). 

Nr. Söktermer Antal träffar
#3 #1 AND #2 336
#2 ("Ascorbic Acid"[Mesh]) OR ("vitamin c"[Title/Abstract] OR "ascorbic acid"[Title/Abstract]) 67 469
#1 (("Common Cold"[Mesh]) OR ("Rhinovirus"[Mesh])) OR ("common cold"[Title/Abstract] OR coryza[Title/Abstract] OR catarrh*[Title/Abstract] OR rhinovirus*[Title/Abstract])  19 291

Resultatet blir då träffar där minst ett av förkylningsorden och minst ett av C-vitaminorden förekommer tillsammans. För guide till hur du gör detta rent tekniskt i PubMed och Cochrane, se filmerna på sidorna om sökteknik.

Pröva dig fram! Du får aldrig till en perfekt kombination av termer på första försöket utan du får pröva olika varianter. Testa att lägga till och ta bort termer och se vad det blir för skillnad. När du kommer till en punkt där det antalet relevanta träffar inte ökar när du lägger till termer och där relevanta träffar försvinner när du tar bort termer så har du nått en balans.

Det är viktigt att du dokumenterar din sökprocess. Dokumentationen bör innehålla sökhistoriken, vilken databas du använt, antal träffar och datum.

Dokumentation är till stor hjälp under arbetets gång för att undvika dubbelarbete. Det är också bra att ha om du får kompletteringar på uppsatsen som leder till att du behöver hitta fler referenser.

Om du skriver en systematisk översikt är dokumentation nödvändig eftersom du behöver kunna redovisa hur sökningen gjorts (vanligtvis genom en bilaga).

Referenshanteringsprogrammet Zotero

Med Zotero kan du spara referenser, infoga källhänvisningar i ditt dokument och skapa en referenslista automatiskt enligt olika referenssystem. Programmet är gratis och kan laddas ned via zotero.org. När du laddar ned programmet behöver du också installera en connector för din webbläsare. Det kan du göra på samma sida som du laddar ned programmet.

Här i ämnesguiden finner du svar på de vanligaste frågorna som brukar dyka upp för studenter på läkarprogrammet. Mer utförlig information och länkar hittar du på våra Zotero-sidor på webben.

Har du frågor eller stöter på problem är du självklart välkommen att höra av dig.

Det finns olika varianter på Vancouver och stilarna i Zotero fungerar lite olika. Här finner du en Zotero-stil som är anpassad för att fungera ihop med instruktionerna i filmen ovan. Notera att denna fungerar både för svenska och engelska. För att installera stilen i Zotero, gör såhär:

 1. Klicka på filen för att ladda ned den
 2. Öppna Zotero
 3. Högerklicka på filen så installeras den i Zotero. 

Om den inte installeras så kan du behöva högerklicka på filen och välja Öppna med Zotero. I Word kan du byta stil när som helst under document preferences i som finns under Zotero-fliken. Hör av dig om det krånglar.


Logotypen för Libkey Nomad

LibKey Nomad

Hitta PDF-fulltext till artiklar när du befinner dig utanför universitetets campus-nätverket. Installera tillägget i din webbläsare, välj organisation Örebro universitetsbibliotek, och håll utkik efter den gröna droppen. Om inloggning krävs, använd ditt ORU-konto/studentkonto.

Du kan boka personlig handledning om du behöver hjälp att komma vidare med din sökning. Det är främst i samband med uppsats som det kan bli aktuellt. En typisk handledning går till så att vi tillsammans går igenom din frågeställning, sökord och möjliga kombinationer. Sen går vi in en databas där du får bygga en sökning och jag guidar dig utifrån behov längs vägen. Sökningen blir i regel inte helt färdig under handledningen, men förhoppningsvis så rätar vi ut de värsta frågetecknen och du får något du kan arbeta vidare med.

Du kan också boka personlig handledning i Zotero.

Hittar du ingen tid som passar? Maila elias.olsson@oru.se så ordnar vi det.

Kontaktbibliotekarie för medicin:

Elias Olsson

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Elias Olsson

E-post: ZWxpYXMub2xzc29uO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303315

Rum: X1112

Elias Olsson