This page in English

Referenshanteringsprogrammet EndNote

Referenshanteringsprogram gör det enklare att hålla reda på och skriva referenser, vilket sparar mycket tid. EndNote är ett program som du laddar ner på din egen dator. Det hjälper dig att spara, dela och infoga referenser i Word-dokument och skapa referenslista enligt olika stilar.

EndNote används främst på forskarnivå men kan också vara lämpligt för studenter på avancerad nivå, till exempel om du samarbetar med en forskargrupp eller om ditt arbete ska publiceras i artikelform.

Är ni flera studenter som skriver tillsammans rekommenderar vi Zotero.

Du kan beställa EndNote från Örebro universitets IT-support, telefon: 019-30 31 66 eller besöka deras help-desk.

EndNote utbildning och support 

Som student får du information om referenshanteringsprogram i samband med universitetsbibliotekets undervisning inför uppsatsskrivning. Det går även att boka enskild handledning med din kontaktbibliotekarie för att komma igång med programmet.

Behöver du hjälp och stöd med EndNote?

Välkommen att kontakta universitetsbiblioteket på This is an email address.