Checklista för extern uthyrning till studenter

Nyckeluthämtning

Din kontaktperson, Studentcentrum, för bokningen meddelar dig om ni behöver nycklar och/eller låskort för att komma in i bokade salar. Dessa kvitteras ut i Studentcentrums informationsdisk i Långhuset.  Här finns aktuella öppettider

Nycklar/låskort återlämnas i informationsdisken eller i Studentcentrums brevlåda. Brevlådan är placerad på utsidan av Långhuset, bredvid cykelpumpen på samma sida om huset som bilparkeringen. Brevlådan är märkt "Inlämning till Studencentrum".

Öppettider

Örebro universitet är en öppen miljö för studenter och personal, vilket bl.a. innebär att entréerna är öppna stora delar av dagen och att många rör sig i lokalerna. Öppettider för respektive hus ser du här.

Som student med ett aktiverat universitetskort kommer du in i allmänna entréer fram till kl 23 samt dygnet runt i de nattöppna husen (Långhuset, Campus Grythyttan och Campus USÖ). Vänd dig till Studentcentrum om du vill veta vilka entréer som är allmänna.

Teknik i lokaler

Hörsalar

 • Talljud
 • Programljud
 • Projektor
 • Dator (VGA + HDMl-uttag)
 • Hörslinga

Lärosalar

 • Projektor

Utställningsbord

 • Ingen teknik ingår

Notera att ni behöver ha med adaptrar om er dator kräver detta. Uppstartshjälp ingår inte. Behövs extra hjälp med tekniken under ert arrangemang ska detta beställas i samråd med din kontaktperson för bokningen.

WiFi

Om ni behöver WiFi till ert arrangemang kan det öppna nätverket ORU-public användas. Studenter från Örebro universitet kan själva använda eduroam. Se instruktioner för anslutning till eduroam här.

FörhålIningsregler

Generellt

 • Ni har tillträde till lokalen under den tid som framgår av avtalet. Samtliga deltagare ska ha lämnat ORU:s lokaler vid angiven avtalad sluttid.
 • Ni har som arrangör av ett evenemang enligt ordningslagen ansvar för att det råder god ordning vid evenemanget.
 • Nödutgångar får aldrig blockeras.
 • Det är inte tillåtet att röka inomhus eller inom en 15 meters radie vid samtliga entréer och friskluftsintag.
 • Djur får av allergiskäl inte medföras i universitetets lokaler. Undantaget är ledarhund och/eller tjänstehund. Om du behöver ta med ledarhund/tjänstehund, meddela din kontaktperson.
 • Örebro universitet är en allergivänlig plats. Tänk därför på att inte använda er av sådant som kan innebära problem för personer med astma, allergi eller annan överkänslighet, t.ex. nötter, starka parfymer, doftande blommor, gran-/björkris etc.

Utställningsplats

 • Vid utställningsplatserna får inte hög musik och andra störande verksamheter förekomma som stör studiemiljön.
 • Verksamheten ska äga rum på hyrd plats. Det är inte tillåtet att "gå på" folk som passerar.
 • Endast utdelning av flygblad eller annat informationsmaterial är tillåtet vid
  utställningsplatsen.
 • Debatter och tal får endast hållas i hörsalar.
 • Efter användning lämnas utställningsplatsen i städat skick. Allt material, reklam, affischer, m.m., ska tas bort.

Lärosal/Övrig plats

 • Gräns för maximalt antal personer i respektive lokal får inte överskridas.
 • Lokalen ska efter nyttjandet lämnas i gott skick vilket innebär återställning av inredning/utrustning och sopor ska slängas i papperskorgar i anslutning till lokalen m.m.
 • Om ni behöver hjälp med att ta hand om sopor/emballage är det viktigt att ni har dialog kring detta med er kontaktperson.
 • Rökmaskiner, popcorn-maskiner och dyl. som avger rök och som kan aktivera brandlarmet är inte tillåtna. Undantaget Aula Nova och Konsertsalen då dessa lokaler är speciellt anpassade. Meddela din kontaktperson om ni tänker använda ovan typer av maskiner.
 • Vid arrangemang där alkohol förekommer ska det alltid finnas ett alkoholtillstånd. Det är ert (arrangörens) ansvar att ordna ett sådant.

I händelse av larm/brand

Det finns brandlarm i alla lokaler. Aula Nova har ett talande larm.

Du som arrangör är ansvarig för att ta reda på den information som behövs för att genomföra en smidig utrymning. Du är också ansvarig att informera deltagarna om utrymningsvägar och åtgärder i händelse av larm. Utrymningsplaner finns i varje byggnad. På dessa planer framgår åtgärder i händelse av brand samt var återsamlingsplats är placerad. Läs dessa innan ert arrangemang.

Du ska också ha en ansvarig person på plats, i händelse av brand eller annan nödsituation, som tar initiativ till eventuell utrymning (ofta moderator eller någon som är framme vid scen). Denna person är också ansvarig för att ta reda på återsamlingsplats, upprätta kontakt med väktare och räddningstjänst för att få instruktioner om när man kan gå in i byggnaden igen.

Vid brandlarm ska byggnaden alltid utrymmas! Räddningstjänsten rycker alltid ut vid brandlarm och er ansvariga ska uppsöka kontakt med dem när de anländer.

Vid inbrottslarm sker larmutryckning inom en timme. Under dagtid kontaktar de universitetet och på kvällstid Securitas.

Hitta hit

Här finns kartor samt information om hur du på bästa sätt kan ta dig till Örebro universitet.

Kontaktpersoner

Bokning - Studentcentrum, This is an email address, 019-30 37 00
Teknik Aula Nova -Tony Gustafsson, 019-30 39 31/070-268 39 31
Teknik Konsertsalen - Gustav Sundh, 019-30 39 83/070-268 39 25
Lokalvården - This is an email address
Vaktmästeri - This is an email address
Akuta ärenden utanför kontorstid (tex problem med larm, utelåst etc) - Securitas, 019-32 43 25