Etikettsregler vid distansundervisning

Vid distansundervisning finns det vissa förhållningsregler som man behöver tänka på och som vi önskar att alla vid Örebro universitet följer.

Lärande är ett samspel mellan alla parter och det är viktigt att vi upplever att det finns verkliga personer på andra sidan skärmen, även när vi möts digitalt. Alla deltagare under ett undervisningstillfälle behöver få återkoppling — en nickning, ett leende, ett ögonkast. Det är oerhört viktigt att alla deltagare deltar och bidrar till högre kvalitet i undervisningen. I ett möte har alltid båda parter ett ansvar för att mötet ska bli bra och därför är det viktigt att vi kan se och höra varandra. Det här behovet är särskilt viktigt när vi möts i mindre eller halvstora grupper. Har du skäl att inte aktivt delta eller inte ha din kamera igång, prata med din lärare. Tänk också på att vara klädd som om du skulle delta i undervisning på campus och tänk på vad du filmar i din bakgrund.