Stöd vid sjukdom

Här hittar du information om vad som gäller om du blir sjuk och inte kan studera.

Sjukanmälan och studiemedel medan du är sjuk

Om du blir sjuk och inte kan studera alls bör du kontakta Försäkringskassan och sjukanmäla dig. Du kan då ha möjlighet att fortsätta få studiemedel under din sjukdomstid. Mer information hittar du hos Försäkringskassan och CSN.

Studieuppehåll

Om du blir sjuk och inte kan studera i den omfattning du är antagen till bör du ansöka om studieuppehåll. Mer information finns på oru.se/studieuppehall.

Sjukvård och sjukskrivning

Som student kan du alltid kontakta Studenthälsan för råd och stöd om din situation. Om du behöver sjukvård hänvisas du vidare till den vanliga sjukvården, alltså vårdcentral, jourmottagning eller sjukhus.

Omregistrering och omexamination

Om du påbörjar en kurs och inte slutför den, exempelvis på grund av sjukdom, kan du i mån av plats erbjudas omregistrering på kursen. Omregistrering innebär att du går kursen en gång till. Om du bara behöver genomföra examinationer på kursen finns det oftast flera möjligheter till omexaminationer. För mer information om omexaminationer och omregistrering, kontakta studievägledningen vid din institution.

Örebro studentkårs studentombud

Som student kan du alltid vända dig till studentkårens studentombud för stöd.