Datastrukturer och algoritmer, 7,5 hp

Detta är den andra grundläggande kursen om programmering efter "Programmering grundkurs". Om man vill lära sig programmera på en högre nivå än att bara lösa enkla problem, måste man kunna hantera data och processer på ett bra sätt. Komplexa datastrukturer (t.ex. träd, grafer, hashtabeller) och motsvarande algoritmer (t.ex. för sökning eller sortering) utgör basen för komplexa programvarustrukturer.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Matematik 3c eller Matematik D.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5318

Anmäl dig nu