Datastrukturer och algoritmer, 7,5 hp

Detta är en grundläggande kurs om programmering och programvaruutveckling. Om man vill lära sig programmera på en högre nivå än att bara lösa enkla problem, måste man kunna hantera data och processer på ett bra sätt. Komplexa datastrukturer (t.ex. träd, grafer, hashtabeller) och motsvarande algoritmer (t.ex. för sökning eller sortering) utgör basen för komplexa programvarustrukturer, oberoende av ett konkret programmeringsspråk.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3c (områdesbehörighet A8)

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik D (områdesbehörighet 8)

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5090

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3c (områdesbehörighet A8)

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik D (områdesbehörighet 8)

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5313