Studievägledning

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad.

Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Vi informerar även om tillgodoräknande, studieteknik, studieuppehåll samt studieavbrott. Vi har tystnadsplikt.

Vet du vilken utbildning du är intresserad av kontaktar du en studievägledare på aktuell institution. I annat fall kontaktar du någon av de allmänna studievägledarna.