VFU - verksamhetsförlagd utbildning

En lärare hjälper en elev.

VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och innebär handledd praktik på en arbetsplats. Begreppet används oftast för lärar-, socionom-, sjuksköterske- och läkarprogrammet.

VFU för lärare

Här finns information om VFU som gäller lärarprogrammen.
De nya lärarstudenterna hösten 2019 använder VFU-systemet Praxia. Här finns inloggning till Praxia.

VFU för läkare

Här finns information om VFU för läkarprogrammet.

VFU för socionomer

Här finns information om VFU för Socionomprogrammet.

VFU vid Institutionen för hälsovetenskaper

Här finns information om VFU som gäller för arbetsterapeuter, audionom, biomedicinska analytiker, röntgensjukskötersker, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen.

VFU vid Restaurang och hotellhögskolan

Här finns information om VFU som gäller Restaurang och hotellhögskolan.

VFU-torget

VFU-torget är en samlingssida för de utbildningar där studenter söker VFU-plats
via ett webbaserat placeringssystem. Här hittar du VFU-torget.