VFU - verksamhetsförlagd utbildning

En lärare hjälper en elev.

VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och innebär handledd praktik på en arbetsplats. Begreppet används oftast för lärar-, socionom-, sjuksköterske- och läkarprogrammet.