Datateknik, avancerad nivå, Virtual Reality i industriella tillämpningar, 3 hp

Vår fantasi har alltid varit en kraftfull källa till alternativa verkligheter t.ex. imaginära artefakter, karaktärer, berättelser konst och litteratur. Med tiden har ny teknik som rörliga bilder och Virtual Reality öppnat fler sätt att skapa och låta andra ta del av nya verkligheter.

Att blanda samman verkliga och virtuella världar har alltid varit attraktivt men det blev bara nyligen möjligt på grund av teknikutveckling. Videospel skapade intresse för Virtual Reality, inte bara inom nöjesområdet utan också för industriella applikationer.

Kursen undersöker fenomen av mänsklig interaktion med virtuell och förstärkt verklighet. Vi undersöker olika aspekter av mänsklig uppfattning av virtuell verklighet, beroende på faktorer som naturtrogen återgivning och upplevelse. Vi tittar på hur människor agerar när de tar del av virtuella miljöer. Vi tittar även på metoderna för att bygga effektiva interaktionsscenarier och mäta interaktionskvalitet med både kvalitativa och kvantitativa verktyg.

Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng varav 15 högskolepoäng programmering samt Engelska 5/Engelska A.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5629