Företagsekonomi, Ledarskaps- och chefskapsutveckling, grundkurs, 15 hp

I yrkeslivet eller i andra sammanhang blir många någon gång under sitt liv ledare i någon grupp. Den här kursen vänder sig både till de som vill bli ledare och de som varit ledare ett tag och vill utveckla sitt ledarskap. Med en grund i forskning behandlas olika teman som berör ledarskapets olika delar och får erfarenheter som du reflekterar kring med hjälp av det du läst. Kursen behandlar allt från ledaren själv och ledarens relationer till andra människor till chefskapets olika aspekter som bland annat förhandling, beslutsfattande och arbetsmiljö.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2604