Från nationella till globala dynamiker? Dekonstruktioner av historiska narrativ i Europa under 1800- och 1900-talen, 7,5 hp

Sedan dess moderna grundande på 1800-talet har ämnet historia spelat en betydande roll i nationsbyggande. Även om framväxten av nationell historia har studerats grundligt, krävs en detaljerad utforskning av kopplingarna mellan historieskrivning och politisk utveckling. Under kursen kommer vi därför att diskutera hur relationerna mellan politik och historieskrivning påverkade historisk forskning och de befintliga historiografiska berättelserna. Kursen fokuserar på att dekonstruera nationella historiska berättelser genom att jämföra och kontrastera utvecklingen i fyra europeiska länder: Tjeckien, Frankrike, Tyskland och Sverige.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde där ett självständigt arbete om 15 hp (G2E) eller motsvarande ingår. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1420