Grundkurs i retorik, 7,5 hp

Kursen ger en kort genomgång av klassiska och moderna retoriska begrepp. Via teori och praktik utvecklar studenterna sin muntliga och skriftliga kompetens. Vidare ger kursen en introduktion till argumentationsanalys. Vidare diskuteras användning och missbruk av retorik inom politisk kommunikation, propaganda, reklam och sociala medier. Studenterna tillämpar retoriska begrepp i tolkning och analys av både bild och skrift.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är BB Learn.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1456

Anmäl dig nu