Hbtq (+): psykologiska perspektiv och bemötande, 7,5 hp

Digital distanskurs som riktar sig till studenter och yrkesverksamma inom människovårdande yrken. Den ger grundläggande och fördjupande kunskap relaterat till hbtq+ (homo, bi, trans, queer) och bemötande med utrymme för reflektion och praktiska övningar. Kursen innehåller 3 obligatoriska sammankomster som ges digitalt, varav ett tillfälle i början av kursen och två i augusti. I kursen arbetar vi med bemötandefrågor i form av rollspel och case med fokus på möten inom olika människovårdande verksamheter

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 60 hp inom något av följande huvudområden: socialt arbete, psykologi, medicin, omvårdnadsvetenskap, fysioterapi, arbetsterapi, hörselvetenskap eller folkhälsovetenskap.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3384