Kommunikation för medborgare, 7,5 hp

Vill du utveckla din förmåga att åstadkomma samhällsförändring? Fördjupa dig i konsten att presentera förslag för att lösa problem genom denna kurs i kommunikation för medborgare. Kursen fokuser på konsten att planera och framföra en muntlig framställning på engelska med visuella hjälpmedel. Du kommer att lära dig att anpassa ditt förslag till beslutsfattares värderingar och intressen, formulera argument och stödja ditt budskap med visuella hjälpmedel.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktygen är BB Learn och Zoom.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1673

Anmäl dig nu