Matematik, problematik och futuristik, 1,5 hp

Kursen behandlar de stora olösta matematiska problemen, och matematikens och matematikernas framtid.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 30 hp i matematik.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5050

Anmäl dig nu