Medicin, avancerad nivå, Tumörpatologi, 15 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för medicin och som vill fördjupa dig inom tumörbiologi och patologi. Du får möjlighet att utveckla kunskaper om biologiska mekanismer och generella behandlingsprinciper vid tumörsjukdom. Därutöver ökad förståelse för ett antal utvalda organspecifika tumörformer.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i biomedicinsk laboratorievetenskap, medicin eller radiografi eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B och Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen är webbaserad. Kommunikationsverktyget är Blackboard. 3-5 obligatoriska webbaserade träffar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7023

Anmäl dig nu