Mixteknik i olika musikstilar, 7,5 hp

Under kursen får du möjlighet att utveckla din mixteknik genom att arbeta med musik i olika genrer samt att ta hjälp av AI för att utveckla ditt hörande och nå fram till en högre nivå i ditt ljudtekniska arbete. I kursen får du som uppgift att mixa i olika genrer, några är akustiska instrument och andra är programmerade instrument. Du får ta del av material som kommer att utveckla din förståelse för mix. Kursen vänder sig till dig som har både mer eller mindre erfarenhet av att arbeta med mix, då du till stor del själv sätter nivån på dina inlämningar av respektive mix. Tillsammans med medstuderande återkopplar ni på varandras arbeten, efter respektive mix. Den examinerande delen består av en digital tentamen där ges du möjlighet att visa att du har lärt dig att använda verktygen för att utveckla ditt hörande samt dina ljudtekniska verktyg. Du behöver ha tillgång till en DAW, dvs en dator med ett musikprogram. Musikprogram behöver vara något av följande: Logic Pro, Protools, Reaper, Studio One, Cubase, Ableton, FL-studio, Reasen, Bigwig Studio, UAD Luna.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4384

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H4633