Musikvetenskap, Populärmusikforskning - medier, mediering och medialisering, fortsättningskurs, 30 hp

Kursen ger en introduktion till populärmusikforskning som det kritiska studiet av populärmusik i vid bemärkelse. Du lär dig grundläggande verktyg för kritiskt tänkande om begreppet populärmusik och dess historia. Identitetsfrågor, i synnerhet rörande genus och sexualitet i hur en artist utvecklar och iscensätter sin persona, uppmärksammas särskilt, tillika med hur idéer om autenticitet och äkthet uppstår i samtalet omkring musiken. Kursen introducerar också olika metoder för medial och multimodal musikanalys.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 15 högskolepoäng från Musikvetenskap, Musikvetenskapens värld och musikvetenskap i världen, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4032