Samtida fantasylitteratur, 7,5 hp

Fantasy är en blomstrande och central genre inom populärkulturen, oavsett media; Harry Potter och Game of Thrones är bekanta titlar för de flesta. Fantasy idag är en rik och komplex genre, och dessutom en genre som blir alltmer inkluderande och utmanande. I den här kursen utforskar vi fantasyverk från 2000-talet, däribland steampunk och urban fantasy, som tänjer på fantasygenrens gränser och som inkluderar en större mångfald av karaktärer och tematiker. Fokus ligger på litteratur, men vi kommer också att arbete med film och tv-serier.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Engelska 6.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är BB Learn.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1605

Anmäl dig nu