Sex mästerverk inom skräcklitteraturen, 7,5 hp

Människans äldsta och starkaste känsla är rädslan, påstod den amerikanske skräckförfattaren H.P. Lovecraft i den inflytelserika essän "Supernatural Horror in Literature". Inte heller tycks vi ha övervunnit vårt behov av att skrämmas - idag intar tvärtom skräck i olika former en framskjuten position i såväl skönlitteratur, film och TV-spel. Kursen ”Sex mästerverk inom skräcklitteraturen” erbjuder dig en möjlighet att stifta bekantskap med några stilbildande och inflytelserika skönlitterära verk inom den skräcklitterära traditionen. Du får möjlighet att både närläsa verken som självständiga estetiska produkter och stifta bekantskap med de historiska och kulturella kontexter i vilka texterna tillkom. Du får bekanta dig med en rad olika teoretiska perspektiv, från evolutionära förklaringsmodeller till varför vi är så benägna att låta oss skrämmas till att diskutera om man kan läsa skräck som en slags filosofi och hur man rent konkret konstruerar en skrämmande och spännande text.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är BB Learn.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1452

Anmäl dig nu