Våtmarker - från vattenskadad mark till värdefull biologisk mångfald, 7,5 hp

Synen på våtmarker har förändrats under århundradenas lopp. Under lång tid betraktades de som mark som skulle förbättras genom torrläggning. De senaste decennierna har inneburit en dramatisk förändring i värderingen av dem och våtmarker har även återställts i viss mån. Vi studerar landskapsförändringarna och undersöker vilka aktörer som varit drivande vid olika tillfällen. Under kursen görs också exkursioner.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Kursen är delvis webbaserad och kommunikationsverktyget är BB Learn. Exkursioner görs på plats men det kommer att ges möjlighet att följa dem digitalt.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1450

Anmäl dig nu