Terminstider

Ordinarie terminstider

Läsåret 2017/2018

Höstterminen 2017: 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
Vårterminen 2018: 15 januari 2018 - 3 juni 2018

Läsåret 2018/2019

Höstterminen 2018: 3 september 2018 - 20 januari 2019
Vårterminen 2019: 21 januari 2019 - 9 juni 2019

Avvikande terminstider

Programstudenter vid Institutionen för hälsovetenskaper och Institutionen för medicinska vetenskaper kan i vissa fall ha avvikande terminstider.
Avvikande terminstider

Terminstider för tidigare läsår

Viktiga datum för anmälan och antagning