Inlämning av avhandling

När ska materialet lämnas in?

Av den upprättade tidsplanen framgår det när du måste lämna ifrån dig ditt färdiga material till avhandlingar@oru.se, normalt fyra till fem veckor innan spikningsdatum (åtta veckor före disputation). Har du ingen tidsplan? I så fall är det hög tid att fylla i Formulär för planering av avhandlingsarbetet.

Hur ska materialet se ut vid inlämningen?

Material ska vara helt färdigt vid inlämningen, det vill säga det ska vara korrekturläst (vid behov språkgranskat) samt godkänt av din handledare. Du kan ha god nytta av Checklistan för slutredigering när du går igenom materialet en sista gång.