This page in English

Doktorandsektionen

Doktorandsektionen (DokSek) är en sektion vid Örebro Studentkår som representerar universitetets alla doktorander oavsett studieämne.
DokSek jobbar för

  • att framföra doktorandernas åsikter om forskningsutbildningen vid Örebro universitet
  • att organisera seminarier och workshops med användbar information för doktorander
  • att organisera sociala aktiveter och utöka möjligheten för doktorander att nätverka

Att vara medlem i Örebro Studentkår, och därmed dess doktorandsektion, DokSek, är inte obligatoriskt, men att ha fler medlemmar gör att vi kan räkna med en större budget och därmed kunna arrangera fler seminarier och sociala aktiviteter. Det innebär fler förmåner för doktorander.

Under 2022-2023 var nyligen och tidigare anställda doktorander inbjudna att delta i seminarieserien som organiserades av DokSek i samarbete med Örebro universitet, som behandlade följande ämnen: regler och föreskrifter för forskarutbildning, biblioteksresurser, ansökningskrivande för forskningsanslag, stresshantering, avhandlingsskrivande, och forskningskarriärer inom och utanför akademin. Dessutom anordnar DokSek sociala aktiviteter under året som skridskoåkning, filmkvällar, bowlingkvällar och after-work träffar.

Bli medlem!

Ny på Örebro universitet? Se först till att du blir medlem i Örebro Studentkår och sedan kan du välja att gå med i doktorandernas sektion: DokSek
Mer info här om doktorandsektionen

Redan medlem i Studentkåren? Förnya ditt medlemskap i DokSek via Hitract-appen!

Doktorandsektionens styrelse

Doktorandsektionens styrelse väljs varje år av sektionens medlemmar vid vårens sektionsmöte. Styrelsen sammanträder en gång i månaden.

Styrelse 2022-2023

Ordförande: Evangelia Kerezoudi - doksek.president@orebrostudentkar.se

Vice ordförande: Rebecka Klang – doksek.ks@orebrostudentkar.se

Sekreterare: Myrto Chatzopoulou - doksek.secretary@orebrostudentkar.se

Kassör: David Caceres-Dominguez - doksek.treasurer@orebrostudentkar.se

Ledamot: Ansung Kim & Hailey Rheault - doksek.media@orebrostudentkar.se

Doktorandrepresentation

Varje år tillsätter Örebro studentkår förtroendevalda studentrepresentanter inom kåren och universitetets olika styrelser. Doktorander är representerade vid kommittéer och styrelser på flera beslutstagande nivåer inom universitetet. Vissa av dessa positioner tillsätts av DokSek. Är du intresserad av att representera doktorandernas åsikter inom kåren eller universitetet? Tveka inte att kontakta DokSeks styrelse för ytterligare information.