This page in English

Doktorandsektionen

Doktorandsektionen (DokSek) är en sektion vid Örebro Studentkår som representerar universitetets alla doktorander oavsett studieämne.
DokSek jobbar för

  • att framföra doktorandernas åsikter om forskningsutbildningen vid Örebro universitet
  • att organisera seminarier och workshops med användbar information för doktorander
  • att organisera sociala aktiveter och utöka möjligheten för doktorander att nätverka

I och med kårobligatoriets avskaffande blir ditt medlemskap ännu viktigare för oss. Med fler medlemmar väger våra åsikter tyngre både inom studentkåren och universitetet. Fler medlemmar leder till att en större budget tilldelas oss av studentkåren. Större budget leder till att vi har råd att organisera fler seminarier och sociala aktiviteter. Fler medlemmar kan öka kvaliteten på din studietid.

Under läsår 2019-2020 bjuds alla doktorander in till en seminarieserie som bland annat innehåller regler i utbildning på forskarnivå, biblioteksresurser, stresshantering, hur man söker forskningsanslag och stipendier, avhandlingsframställning, karriärmöjligheter med mera. Seminarieserien organiseras av DokSek i samarbete med Örebro universitet. Seminarieserien ger dig en unik möjlighet att nätverka med doktorander från andra discipliner. Utöver seminarserien organiserar DokSek även andra aktiviteter som filmkvällar, bowling och after-work.

Doktorandsektionens styrelse

Doktorandsektionens styrelse väljs varje år av sektionens medlemmar vid vårens sektionsmöte. Styrelsen sammanträder en gång i månaden.

Styrelse 2021-2022

Ordförande: Alessandra Paiusco - This is an email address

Vice ordförande: Andreea Badache - This is an email address

Sekreterare: Eduardo Gutiérrez Maestro - This is an email address

Kassör: Lucas Morillo - This is an email address

Ledamot: Vasiliki Kondyli - This is an email address

Ledamot: Cansu Elmadagli - This is an email address

Ledamot: Maria Darwish - This is an email address

Ledamot: Rukaya Al-Zayani - This is an email address

Ledamot: Petter Danckwardt – This is an email address

Doktorandrepresentation

Varje år tillsätter Örebro studentkår förtroendevalda studentrepresentanter inom kåren och universitetets olika styrelser. Doktorander är representerade vid kommittéer och styrelser på flera beslutstagande nivåer inom universitetet. Vissa av dessa positioner tillsätts av DokSek. Är du intresserad av att representera doktorandernas åsikter inom kåren eller universitetet? Tveka inte att kontakta DokSeks styrelse för ytterligare information.