This page in English

AI och psykologi

Artificiell intelligens (AI) förutses användas alltmer i vårt samhälle. Denna utveckling kräver en kritisk reflektion över AI:s roll inom psykologin.

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Datavetenskap
  • Psykologi

Kontaktpersoner

  • Martien Schrooten, Universitetslektor
    019 303626 This is an email address

I denna kurs kommer vi att reflektera över hur AI-verktyg kan användas inom psykologisk forskning och praktik. Aktuella frågor är till exempel hur människor uppfattar AI i interaktionen mellan människa och maskin, användningen av AI-verktyg (t.ex. terapeutiska chatbottar och språkbehandling) i klinisk utbildning och interventioner för att förbättra behandlingen och göra den mer tillgänglig, och AI i studiet av vardagliga beteenden och upplevelser (t.ex. maskininlärningsmetoder för dataanalys). Vi kommer att diskutera möjligheter och löften om att använda AI utöver mer traditionella tillvägagångssätt inom psykologisk forskning och praktik, samt problem, utmaningar och etiska frågor. Kursorganisationen kommer att vara tvärvetenskaplig och komma från psykologi och datavetenskap.

Efterfråga kursen

Kontakta Martien Schrooten, This is an email address.