Akademiska seminarier i rättsvetenskap, 3 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Rättsvetenskap

Kursplan

Kursplan

Kursstart

September 2023

Kontaktpersoner

Kursen ges löpande varje termin. Nästa kursstart är den 1 september 2023.

Kunskapsutbyte och kritisk dialog som sker i akademiska (högre) seminarier är en viktig beståndsdel i modern forskning. Kursen syftar till att understödja doktorander att utveckla sina förmågor som blivande forskare att delta i det kunskapsutbyte och den dialog som utgör en viktig beståndsdel av vetenskapssamhället.


För anmälan kontakta forskningsadm.bsr@oru.se

Kursansvarig: Magnus Kristoffersson