Forskningskommunikation, 7,5 hp

Kursen startar fortlöpande vid behov.

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Rättsvetenskap

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kursinnehåll:

Analys av andras forskningskommunikation – framgångsrik såväl som icke framgångsrik
- Analys av olika typer av forskningskommunikation, exempelvis av enskilda forskare, i grupp, universitet och forskningsråd, samt i olika media, såsom på webben, i tidningar och tidskrifter, sociala media och tv
- Utforma en kommunikationsstrategi, innefattande vad som ska meddelas, hur och till vem
- Testa den egna kommunikationsstrategin genom övningar och i skarpt läge.

 

För anmälan kontakta This is an email address