Rättsvetenskaplig teori och metod, 15 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Rättsvetenskap

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursperiod

November 2023 - mars 2024

Kontaktpersoner

Kursen syftar till att ge doktoranden goda möjligheter till teoretiskt och metodologiskt medvetna och kvalitativt väl förankrade val i sitt rättsvetenskapliga arbete. Deltagarna skall efter avslutad kurs dels visa utökad förståelse för alternativa teoretiska inriktningar inom rättsvetenskap, dels fördjupad kunskap och insikter om teoretiska och metodologiska problem vid juridisk och tvärvetenskaplig forskning. Deltagarna skall efter avslutad kurs ha reflekterat över och fördjupat sin insikt om det egna avhandlingsarbetets metodval.

Innehåll:
- Vetenskapliga, politiska, historiska, antropologiska och genusperspektiv på rättsvetenskapen samt andra relevanta perspektiv som exempelvis ekonomiska och sociala
- Rättsfilosofi
- Argumentationsteori
- Rättsdogmatik
- Komparativa metoder
- Tvärvetenskapliga metoder.

I kursen används kursplattformen Blackboard.

För anmälan kontakta This is an email address

Kursansvarig: Katalin Capannini-Kelemen