This page in English

Systematiska litteraturöversikter, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Socialt arbete

Kursplan

Kursplan

Kursstart

Februari 2025

Kursinformation

Kursen behandlar systematiska litteraturöversikter. Under kursen tar deltagarna sin utgångspunkt i det egna forskningsområdet. Under kursen behandlas olika strategier för att genomföra systematiska litteraturöversikter, att definiera och problematisera forskningsobjektet, förankrat i det egna forskningsområdet och den egna forskningsdisciplinen, att söka, granska och värdera aktuell och tidigare forskning rörande det aktuella forskningsobjektet, att systematiskt sammanställa, syntetisera och problematisera forskningsläget rörande forskningsobjektet inom det aktuella forskningsområdet, samt att identifiera ytterligare kunskapsbehov rörande forskningsobjektet.

Praktisk information

Undervisningsspråk: engelska. Om ingen engelskspråkig doktorand deltar på kursen ges den på svenska. 
Undervisnade lärare: docent Björn Johansson och professor Rolf Lidskog 
Campusbaserad kurs. 

Anmälan

Kursen är ej öppen för anmälan. Nästa gång kursen planeras att ges är VT2025. 

Tillträdeskrav och urval till kursen

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. Förtur ges till sökanden från ämnen inom ansvarsområdet för Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap (HS).

Kontakt

Docent Björn Johansson: bjorn.johansson@oru.se
Professor Rolf Lidskog: rolf.lidskog@oru.se
Clara Lundkvist, forskarutbildningsadministratör: forskningsadm.bsr@oru.se