This page in English

Systematiska litteraturöversikter, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Socialt arbete

Kursplan

Kursplan

Kursperiod

September 2023 - november 2023

Kursinformation

Kursen behandlar systematiska litteraturöversikter. Under kursen tar deltagarna sin utgångspunkt i det egna forskningsområdet. Under kursen behandlas olika strategier för att genomföra systematiska litteraturöversikter, att definiera och problematisera forskningsobjektet, förankrat i det egna forskningsområdet och den egna forskningsdisciplinen, att söka, granska och värdera aktuell och tidigare forskning rörande det aktuella forskningsobjektet, att systematiskt sammanställa, syntetisera och problematisera forskningsläget rörande forskningsobjektet inom det aktuella forskningsområdet, samt att identifiera ytterligare kunskapsbehov rörande forskningsobjektet.

Praktisk information

Undervisningsspråk: engelska. Om ingen engelskspråkig doktorand deltar på kursen ges den på svenska. 
Undervisnade lärare: docent Björn Johansson och professor Rolf Lidskog 
Campusbaserad kurs. 

Schema

Session 1 - Thur. 7 sept 09.00-15.00, Introduktion and lecture (BJ & RL), room T141
Session 2 - Fri. 15 sept 09.00-15.00, Lecture and laboratory (BJ & RL), room L103
Session 3 - Thur.  21 sept 09.00-15.00, Lecture and laboratory (BJ), room L103
Session 4 - Thur. 28 sept 09.00-15.00, Lecture and laboratory (BJ), room L103
Session 5 - Thur. 5 okt 09.00-15.00, Compilation, analysis and synthesizing (BJ), room T141
Session 6 - Thur. 2 nov 09.00-15.00, Examination (BJ), room L103

Tillträdeskrav och urval till kursen

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. Förtur ges till sökanden från ämnen inom ansvarsområdet för Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap (HS).

Kontakt

Docent Björn Johansson: This is an email address
Professor Rolf Lidskog: This is an email address
Clara Lundkvist, forskarutbildningsadministratör: This is an email address