This page in English

Organisationsteori, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Företagsekonomi

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kontaktpersoner

Kursbeskrivning

I kursen ingår först en bred översikt över de senaste decenniernas utveckling inom organisationsforskningen, med särskilt fokus på den europeiska forskningen. Därefter behandlas fyra olika riktningar inom den moderna organisationsforskningen: nyinstitutionell teori, tolkande organisationsforskning, kritiska managementstudier ("CMS") och "strategy as practice". Dessa riktningar är de mest framträdande och inflytelserika riktningarna inom europeisk organisationsforskning under de senaste decennierna.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet.

Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet kan ha rätt att delta i kursen med stöd av regler och/eller avtal om beställd utbildning, gemensam examen, nationella forskarskolor eller samarbete i övrigt med andra högskolor.

Beslut om vilka sådana andra sökande som får delta i kursen fattas separat utifrån de regler och/eller avtal som föranleder ansökan om deltagande i kursen.