Entreprenören i ekonomisk teori, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Nationalekonomi

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Entreprenören beskrivs som den ekonomiska tillväxtens primus motor, enligt vissa teoritraditioner, i andra existerar inte begreppet. Syftet med föreliggande kurs är att få insikter i hur entreprenörens funktion kan analyseras i ekonomisk teori.