This page in English

Mathematics for Statistical and Economic Analysis, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Nationalekonomi
  • Statistik

Kursplan

Kursplan

Kursperiod

September 2018 - oktober 2018

Kontaktpersoner

Kursens mål

Doktoranden ska förvärva kunskap om och förståelse för matematiska verktyg för statistisk och ekonomisk analys och tillämpad forskning inom ramen för forskarstudier i nationalekonomi och statistik. Kursen skall ge färdighet och förmåga att formulera och framförallt lösa matematiska modeller och problem baserade på ekonomiska och statistiska frågeställningar. Matematiska verktyg och modeller hämtas från de områden inom matematiken som beskrivs av kursens huvudsakliga innehåll. Förhållningssättet till de matematiska verktygen inriktas mot tillämpningar där mer komplicerade formella samband ges en intuitiv förståelse.

Kursens  innehåll

1. Funktioner av en variabel

2. Derivering

3. Gränsvärden

4. En-variabel optimering

5. Matrisalgebra

6. Funktioner av flera variabler

7. Partialderivering, differentialer

8. Flervariabeloptimering

9. Optimering under bivillkor

10. Dynamisk optimering