Etiska och politiska perspektiv på miljö- och hållbarhetsutbildning, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Pedagogik

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursperiod

01 september 2023 - 01 december 2023

Kontaktpersoner

  • Kicki Ekberg, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 301233 This is an email address
  • Johan Öhman, Professor
    019 303269 This is an email address

Kursens innehåll

Denna kurs behandlar miljö- och hållbarhetsutbildning med särskild inriktning mot utbildnings- och forskningsutmaningar relaterade till den etiska och politiska dimensionen av denna utbildning. Särskilt vikt läggs vid hållbarhetsfrågornas globala karaktär. Teoretiskt vilar kursen på pragmatisk filosofi och didaktisk teori. En central fråga i kursen är hur den etiska och politiska dimensionen av miljö- och hållbarhetsutbildning kan undersökas och utvecklas genom teoretisk och empirisk forskning.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet kan ha rätt att delta i kursen med stöd av regler och/eller avtal.

Urval

Förtur ges till doktorander antagna i ämnet pedagogik vid Örebro universitet. I andra hand får doktorander antagna i andra ämnen vid Örebro universitet och doktorander antagna vid andra universitet delta.

Praktisk information

Kursen ges på halvfart under september till november 2023. Lärarledd undervisningen ges under två dagar i kursens början och två dagar i slutet av kursen. Dessa seminariedagar är obligatoriska och genomförs i Forumhuset på Örebro universitet. Däremellan sker läsning av gemensam kurslitteratur samt genomförande av kursuppgifter. Under inläsningsperioden kommer online-seminarier att erbjudas.

Max antal: 12 personer

Anmälan

Anmälan till kursen är nu stängd