Forskningsdialog och forskningspresentation, 5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Pedagogik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kursbeskrivning

I kursen behandlas forskningsdialog, vilket innefattar presentation, kritisk granskning, värdering, och diskussion av forskning, samt internationell presentation av egen forskning. Kursen består av vetenskapliga seminarier samt planering, genomförande och utvärdering av en forskningspresentation vid en internationell konferens.

Praktisk information:

Kursen är en löpande kurs för doktorander i ämnet pedagogik vid Örebro Universitet.