This page in English

Multimodalitet: Teoretiska och metodologiska perspektiv, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Humanistiska studier

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Anders Bj√∂rkvall, Professor
    019 303924 This is an email address
  • Trixie Jaala Thuresson, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 301465 This is an email address

Kursbeskrivning

I kursen behandlas ett antal teoretiska och metodologiska perspektiv på multimodalitet: hur olika kommunikationssätt samverkar vid meningsskapande i olika sammanhang. Forskningsfältet är teoretisk och metodiskt mångfasetterat, och kursen ger en introduktion till några viktiga ingångar, som till exempel multimodal diskursanalys, multimodalitet och lärande, multimodal interaktionsanalys och retorisk multimodalitetsanalys. Kursen innehåller också en fördjupning i någon eller några av dessa inriktningar, om möjligt med direkt relevans för doktorandens egna avhandlingsarbete.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet.

Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet kan ha rätt att delta i kursen med stöd av regler och/eller avtal om beställd utbildning, gemensam examen, nationella forskarskolor eller samarbete i övrigt med andra högskolor.

Praktisk information

Kursen gavs senast mars-april 2022 
Studietakt: Helfart
Antal platser: 15
Undervisningsspråk: Engelska

Anmälan till kursen

Anmälan är stängd!