This page in English

Multimodalitet: Teoretiska och metodologiska perspektiv, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Humanistiska studier

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kursbeskrivning

I kursen behandlas ett antal teoretiska och metodologiska perspektiv på multimodalitet: hur olika kommunikationssätt samverkar vid meningsskapande i olika sammanhang. Forskningsfältet är teoretisk och metodiskt mångfasetterat, och kursen ger en introduktion till några viktiga ingångar, som till exempel multimodal diskursanalys, multimodalitet och lärande, multimodal interaktionsanalys och retorisk multimodalitetsanalys. Kursen innehåller också en fördjupning i någon eller några av dessa inriktningar, om möjligt med direkt relevans för doktorandens egna avhandlingsarbete. Kursen ges på engelska.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet.

Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet kan ha rätt att delta i kursen med stöd av regler och/eller avtal om beställd utbildning, gemensam examen, nationella forskarskolor eller samarbete i övrigt med andra högskolor.

Praktisk information

Kursen gavs senast 21 mars - 4 juni 2024
Studietakt: Halvfart
Antal platser: 15
Undervisningsspråk: Engelska

Anmälan till kursen

Anmälan är stängd.