This page in English

Forskningskommunikation II, 2,5 hp

Research Communication II, 2,5 higher education credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Funktionsnedsättning och samhälle

Kursplan

Kursplan

Kursens innehåll

I kursen ges teoretisk och praktisk fördjupning i att presentera och diskutera sina forskningsresultat. Kursen avser huvudsakligen att enligt examensmål 6 i den allmänna studieplanen examinera doktorandens förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt.

Kursinformation

Kursen genomförs individuellt. I kursen genomförs en presentation vid internationell konferens samt en muntlig presentation av samma ämne vid seminarium arrangerat eller godkänt av ämnesansvarig. Presentationen ska vara på engelska. Även en skriftlig sammanfattande rapport inklusive reflektion över genomförande och resultat skrivs.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet.

Anmälan

Observera att anmälan ska ha inkommit i god tid innan planerad presentation vid arrangerat seminarium. Kontakta ämnesansvarig angående val av konferens och planering av presentation. Anmäl dig till kursen via This is an email address

Kontakt

Kursadministration: This is an email address

Examinator: Elina Mäki-Torkko