This page in English

Betydelse av matvanor för överviktsrelaterad ohälsa, 5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Idrottsvetenskap

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursperiod

07 november 2022 - 15 januari 2023

Kursen syftar till att fördjupa kunskaper om evidensbaserade effekter av fysisk aktivitet och matvanor på överviktsrelaterad metabol ohälsa. I kursen ingår kritisk granskning och värdering av aktuell forskning rörande fysisk aktivitet och matvanor för sjukdomsprevention. Kursen behandlar bestämningsfaktorer för matvanor, samt olika mätmetoder för bestämning av fysisk aktivitetsnivå och matvanor. Kursdeltagare får utforma en projektplan som syftar till att främja hälsosamma mat- och motionsvanor för att motverka överviktsrelaterad metabol ohälsa.

Kursinformation

Kursen ges på engelska. 

Kursen ges mellan 7 november och 15 januari, med två perioder av undervisning: 7-11 november och 5-9 december. Kursens slutexamination kommer att hållas under kursens sista vecka i januari. Föreläsningar och seminarier kommer att hållas både på plats och digitalt. 

Tillträde

Kursen riktar sig till doktorander vid Örebro universitet. Kursen är även öppen för doktorander vid andra universitet, samt forskare med intresse inom kost, fysisk aktivitet och hälsa. Deltagare inom forskningsprojektet "EURODIET" kommer att prioriteras vid antagning hösten 2022.

Anmälan

Anmälan är stängd. 

Kontakt

Kursansvarig: Andreas Nilsson, This is an email address

Examinator: Fawzi Kadi, This is an email address

Kursadministration: This is an email address