This page in English

Historisk teori och metod, 7,5 hp

Historical Theories and Methods, 7,5 higher education credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

 • Idrottsvetenskap

Kursplan

Kursplan

Kursens innehåll

Kursen består av följande kursmoment:

 • Problematisering och teorianvändning
 • Källkritiska redskap
 • Bevisföring
 • Analysformer
 • Genusanalys
 • Muntlig historia och biografi/berättelser

Kursens mål

Doktoranden ska efter kursen kunna visa:

 • Förståelse och kunna tillämpa de moderna metodredskapen som används i dagens historievetenskapliga forskning, det vill säga kunna förstå ”historikerns hemliga verkstad.
 • Kunskap om att använda kvalitativa och kvantitativa historiska metoder på en nivå som motsvarar tidig forskarutbildning.
 • Förmåga att i tal och skrift självständigt och kritiskt kunna analysera historievetenskapliga verk.
 • Kunskap om att göra självständiga val av vilken eller vilka metoder som är bäst avpassade utifrån de problem, frågeställningar och teoretiska utgångspunkter som väljs i den specifika undersökningen.

Kursinformation

Studieformen är seminarier.