Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det. Läs mer om cookies

This page in English

Idrottsvetenskap ämnesfördjupning, 7,5 högskolepoäng

Sport Science specialization course, 7,5 higher education credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Idrottsvetenskap

Kursplan

Kursplan

Kursens innehåll

Kursen innebär en fördjupning inom det idrottsvetenskapliga forskningsområde som utgär den planerade uppsatsen/avhandlingen. I kursen planeras, diskuteras och problematiseras det tänkta forskningsprojektet.

Kursen förväntas leda till en forskningsplan för det planerade uppsats- eller avhandlingsprojektet. Forskningsplanen bör innefatta; kunskapsläge inklusive metodöversikt, teoretisk översikt, formulering av syften och frågeställningar, planerad metod, forskningsetiska överväganden samt förväntade resultat.

Kursinformation

All undervisning i kursen sker i form av handledning och seminarier. Kursen kan ges som intensivkurs, på helfart eller halvfart utifrån behov och möjligheter.

Den som antagits till en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.